– Faktúry 2018 (ZŠsMŠ)
Čislo Dodávateľ IČO Predmet / TOVAR Cena Došla dňa Objednávka

/zmluva

 1/2018 Slovak Telekom,a.s.,Bajkalská 28, Bratislava   35763469 Telekomunikačné služby ŠJ 20,58  10.01.2018   
 2/2018  Slovak Telekom,a.s.,Bajkalská 28, Bratislava   35763469  Telekomunikačné služby ŠJ  21,17 10.01.2018   
 3/2018 Východoslovenská energetika,a.s., Mlynská 31, Košice  44473767  Elektrina  ZŠ 12 /2017 302,53  10.1.2018   
 4/2018  Východoslovenská energetika,a.s., Mlynská 31, Košice   44473767 Elektrina ŠJ 12 2017  407,71  10.01.2018   
 5/2018 Ing. Peter Huray, Hlavná 428/185, Zemplínske Hámre   43636373 Služby technika BOZP a PO 12 2017   40,00  17.01.2018  
6/2018 ABCbooks, s.r.o., Štúrova 18, Nitra 50684612 Knihy pre žiakov  60,11 18.01.2018 o.č. 2017/
7/2018 Beky, a.s., Podrybnícka 1, Snina 36464350 Štiepka  272,98 18.01.2018 Zm. č. 2017/
8/2018  Východoslovenská energetika,a.s., Mlynská 31, Košice   44473767  Elektrina  ZŠ 2017 nedoplatok  1023,94 18.01.2018  
9/2018 aSc, s.r.o., Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava 31361161 Fa asc agenda malotriedka ZŠ 2018 129,00 22.01.2018  
10/2018 Beky, a.s., Podrybnícka 1, Snina 36464350 Štiepka  273,71 26.01.2018  
11/2018 ZMOS, Sninský región 37790064 Fa za spracovanie miezd  232,00 05.02.2018  
12/2018 Beky, a.s., Podrybnícka 1, Snina 36464350 Štiepka  272,98 05.02.2018  
13/2018  Východoslovenská energetika,a.s., Mlynská 31, Košice  44473767  Elektrina  telocvičňa 1,2/2018  429,00 05.02.2018  
14/2018 Ing. Peter Huray, Hlavná 428/185, Zemplínske Hámre   43636373 Služby technika BOZP a PO 1 2018  40,00 07.02.2018  
15/2018 Slovenská pošta, a.s., Partizánska  36631124 Fa tlačiarenské služby PP pre Šj   13,67 07.02.2018 o.,č. 1/2018
 16/2018  Beky, a.s., Podrybnícka 1, Snina  36464350  Štiepka   272,98  07.02.2018