– Faktúry 2018 (ZŠsMŠ)

8 2017

Čislo Dodávateľ IČO Predmet / TOVAR Cena Došla dňa Objednávka

 

 

/zmluva

 1/2018 Slovak Telekom,a.s.,Bajkalská 28, Bratislava  35763469 Telekomunikačné služby ŠJ 20,58 10.01.2018  
 2/2018  Slovak Telekom,a.s.,Bajkalská 28, Bratislava  35763469  Telekomunikačné služby ŠJ  21,17 10.01.2018  
 3/2018 Východoslovenská energetika,a.s., Mlynská 31, Košice 44473767  Elektrina  ZŠ 12 /2017 302,53 10.1.2018  
 4/2018  Východoslovenská energetika,a.s., Mlynská 31, Košice  44473767 Elektrina ŠJ 12 2017 407,71 10.01.2018  
 5/2018 Ing. Peter Huray, Hlavná 428/185, Zemplínske Hámre  43636373 Služby technika BOZP a PO 12 2017  40,00  17.01.2018  
6/2018 ABCbooks, s.r.o., Štúrova 18, Nitra 50684612 Knihy pre žiakov 60,11 18.01.2018 o.č. 2017/
7/2018 Beky, a.s., Podrybnícka 1, Snina 36464350 Štiepka 272,98 18.01.2018 Zm. č. 2017/
8/2018  Východoslovenská energetika,a.s., Mlynská 31, Košice  44473767  Elektrina  ZŠ 2017 nedoplatok 1023,94 18.01.2018  
9/2018 aSc, s.r.o., Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava 31361161 Fa asc agenda malotriedka ZŠ 2018 129,00 22.01.2018  
10/2018 Beky, a.s., Podrybnícka 1, Snina 36464350 Štiepka 273,71 26.01.2018  
11/2018 ZMOS, Sninský región 37790064 Fa za spracovanie miezd 232,00 05.02.2018  
12/2018 Beky, a.s., Podrybnícka 1, Snina 36464350 Štiepka 272,98 05.02.2018  
13/2018  Východoslovenská energetika,a.s., Mlynská 31, Košice 44473767  Elektrina  telocvičňa 1,2/2018 429,00 05.02.2018  
14/2018 Ing. Peter Huray, Hlavná 428/185, Zemplínske Hámre  43636373 Služby technika BOZP a PO 1 2018 40,00 07.02.2018  
15/2018 Slovenská pošta, a.s., Partizánska 36631124 Fa tlačiarenské služby PP pre Šj 13,67 07.02.2018 o.,č. 1/2018
 16/2018  Beky, a.s., Podrybnícka 1, Snina  36464350  Štiepka  272,98  07.02.2018  
17/2018 ŠJ pri ZŠ s MŠ Klenová 37873571 Stravovanie zamestnancov 250,88 12.02.2018  
18/2018 J. Merga, Doprava, Snina 32392788 Pretlakovanie odpadu 314,40 12.02.2018 o.č. 2/2018
19/2018  Slovak Telekom,a.s.,Bajkalská 28, Bratislava  35763469  Telekomunikačné služby ŠJ 20,58 12.2.2018  
20/2018  Slovak Telekom,a.s.,Bajkalská 28, Bratislava 35763469  Telekomunikačné služby ZŠ 21,94 12.2.2018  
 21/2018  Východoslovenská energetika,a.s., Mlynská 31, Košice  44473767   Elektrina  ZŠ 1/2018 310,01 13.2.2018  
 22/2018   Východoslovenská energetika,a.s., Mlynská 31, Košice   44473767    Elektrina  Šj 1/2018 472,82 13.2.2018  
23/2018 Beky, a.s., Podrybnícka 1, Snina 36464350 Štiepka 274,43 18.2.2018  
24/2018 Beky, a.s., Podrybnícka 1, Snina 36464350 Štiepka 272,98 20.2.2018  
25/2018 ZMOS, Sninský región 37790064 Spracovanie miezd 232,00 2.3.2018  
 26/2018  Beky, a.s., Podrybnícka 1, Snina  36464350  Štiepka 272,98 5.3.2018  
27/2018 BrIS, s.r.o., Pod Kamennou baňou 55, Prešov 44401990 Update V18.1 pod.učtov. 71,52 5.3.2018  
28/2018 Ing. Peter Huray,Hlavná 428/185, Z.Hámre 43636373 Služby technika PO a BOZP 2 2018 40,00 5.3.2018  
29/2018  Slovak Telekom,a.s.,Bajkalská 28, Bratislava  35763469  Telekomunikačné služby ŠJ 21,17 9.3.2018  
30/2018  Slovak Telekom,a.s.,Bajkalská 28, Bratislava  35763469  Telekomunikačné služby ŠJ 20,58 9.3.2018  
31/2018 Tomino, Ing. Kirňaková M.,Podhorská 2130, Snina 32374232 Učebné pomôcky pre žiakov v hm. núdzi 166,00 9.3.2018 o.č. 3/2018
32/2018  Beky, a.s., Podrybnícka 1, Snina  36464350  Štiepka 273,71 13.3.2018  
33/2018 ELMAT KP, s.r.o. Štefaniková 6358/55, Humenné 46115901 Ohrievač elektrický 39,95 13.3.2018 o.č. 4/2018
34/2018  Východoslovenská energetika,a.s., Mlynská 31, Košice 44473767   Elektrina  ZŠ 1/2018 258,34 14.3.2018  
 35/2018   Východoslovenská energetika,a.s., Mlynská 31, Košice  44473767    Elektrina  Šj 1/2018 360,44  14.3.2018  
36/2018 ŠJ pri ZŠ s MŠ Klenová 37873571 Stravovanie zamestnancov  2 2018 152,32 14.3.2018  
37/2018  Beky, a.s., Podrybnícka 1, Snina 36464350 Štiepka 274,43 20.3.2018  
 38/2018 Magic print, Panónska cesta 21, Bratislava  36617661 Toner HP 3 ks  90,00  28.3.2018  o.č. 52018
39/2018 Obec Klenová, 067 72 00323136 Kúrenie za 1 2018 323,88 28.3.2018  
40/2018 ZMOS, Sninský región 37790064 Spracovanie miezd 232,00 03.04.2018  
 41/2018   Beky, a.s., Podrybnícka 1, Snina  36464350  Štiepka  270,80 04.04.2018  
42/2018 M. Medlen JuristDat, Ondavská 8, Bratislava 11821973 Predplatné časopis ŠKOLA 25,00 04.04.2018  
43/2018 ATRIS,  s.r.o., Snina 17079241 Zmena hesla 36,00 04.04.2018 o.č. 6/2018
 44/2018 Marek Huc, Partizánska 42, Humenné  41831250  Oprava elektr. spotrebiča v ŠJ  44,00  10.04.2018 o.č. 7/2018
45/2018  Beky, a.s., Podrybnícka 1, Snina 36464350 Štiepka 274,43 10.04.2018  
46/2018 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469  Telekomunikačné služby ŠJ 20,58 10.04.2018  
47/2018 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469  Telekomunikačné služby ZŠ 21,17 10.4.2018  
48/2018 Ing. Huray p., technik PO, Hlavná 428/185, Z. Hámre 43636373 Služby technika BOZP a PO 3 2018 40,00 10.4.2018  
49/2018 Bostar Slovakia, Študentská 1439/2, Snina 33671575 Oprava kosačky 116,08 11.4.2018 o.č. 8/2018
50/2018 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31. Košice 44483767 Elektrina v ŠJ za 3 2018 439,62 16.4.2018  
51/2018 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31. Košice 44483767 Elektrina v ZŠ  za 3 2018 282,42 16.4.2018  
 52/2018 ŠJ pri ZŠ s MŠ Klenová 37873571 Stravovanie zamestnancov 3 2018 211,20  17.4.2018  
53/2018 STOCI, s.r.o., Angyalova 465/83, Kremnica 44418957 Náradie na projekt – krosná 352,00 27.4.2018 o.č.9/2018
54/2018 Obec Klenová, 067 72  Klenová 00323136 Náklady na kúrenie 323,88 3.5.2018  
55/2018 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 Elektrina TV, 3-5/2018 429,00 3.5.2018  
56/2018 Ernest Horňáček,Horegomm, Levice 14114101 Náradie na projekt krosna 250,00 3.5.2018 o.č.10/2018
57/2018 ZMOS, Sninský región 37790064 Spracovanie miezd 4 /2018 323,00 3.5.2018  
58/2018 ZŠ s MŠ Klenová, ŠJ 37873571 Stravovanie zamestnancov 4 /2018 245,76 7.5.2018  
59/2018 Textil Lux, Námestie SNP 10, Rimavská Sobota 33545413 Materiál na projekt -látky 134,84 7.5.2018 o.s. 11/2018
60/2018 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469  Telekomunikačné služby MŠ 20,58 9.5.2018  
61/2018 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469  Telekomunikačné služby MŠ 21,70 9.5.2018  
62/2018 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 Elektrina ZŠ, 4/2018 185,99 11.5.2018  
63/2018 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 Elektrina ŠJ, 4/2018 265,56 11.5.2018  
64/2018 Obec Klenová, 067 72  Klenová 00323136 Náklady na kúrenie 3,4/2018 647,76 24.5.2018  
65/2018 Slovenská komora exekútorov, Šustekova č.49, Bratislava 35659718 Odmena za vydanie výpisu 5,90 24.5.2018  
66/2018 ZMOS Sninský región 37790064 Fa za spracovanie miezd 5 2018 232,00 01.06.2018  
67/2018 PP Protect, s.r.o., A. Bernoláka 2, Michalovce 48039365 Fa za služby zodpoved. osoby 20,00 11.06.2018  
68/2018 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469  Telekomunikačné služby ZŠ 21,17 11.06.2018  
69/2018 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469  Telekomunikačné služby MŠ 20,58 11.6.2018  
70/2018 Východoslovenská energetika, a.s.,Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 Elektrina ZŠ  5/2018 125,06 13.06.2018  
71/2018 Východoslovenská energetika, a.s.,Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 Elektrina Šj  5/2018 229,27 13.6.2018  
72/2018 ZŠ s MŠ Klenová – ŠJ 37873571 Stravovanie zamestnancov 5 /2018 302,08 13.6.2018  
73/2018 Gastrozone, s.r.o. , Konečného 13, Brno 29181747 Materiál na projekt KNM 120,18 21.6.2018  
74/2018 Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Hollého 5, 080 01 Prešov 00610992 Laboratórny rozbor vody  ZŠ 90,50 25.6.2018  
75/2018 Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Hollého 5, 080 01 Prešov 00610992 Laboratórny rozbor vody  ŠJ 90,50 25.6.2018  
76/2018 JUDr. Eva Kákošová, Partizánska 1057, Snina 37938398 Fa za právne služby 153,00 25.6.2018  
77/2018 MAQuita, Soľná 738, Nitrianske Právno 36316881 Náradie na projekt KNM 108,32 25.6.2018  
78/2018 Regionálny úrad verejného zdravotníctva, 26. novembra 107/2 00611018 Odber a posúdenie vody 112,00 26.6.2018  
79/2018 ZMOS, Sninský región 37790064 Spracovanie miezd 6 /2018 232,00 04.0.72018  
80/2018 Ing. Peter Huray, technik PO, Hlavná 428/185, Z. Hámre 37783571 Služby technika PO a BOZP 4,5,6/2018 120,00 06.07.2018  
81/2018 PP Protect,  A. Bernoláka č.2, Michalovce 48039365 Služby zodpovednej osoby ochr. osob. údajov 20,00 09.07.2018  
82/2018 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469  Telekomunikačné služby ZŠ 21,18 10.7.2018  
83/2018 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469  Telekomunikačné služby ŠJ 20,58 10.7.2018  
84/2018 ZŠ s MŠ Klenová – ŠJ 37873571 Stravovanie zamestnancov 6/2018 286,72 10.7.2018  
85/2018 Magic Print, s.r.o., Rovniankova 15, Bratislava 36617661 Toner HP 60,00 12.7.2018  
86/2018 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 Elektrina ŠJ 6 2018 198,56 13.7.2018  
87/2018 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 Elektrina ŠJ 6 2018 103,20 13.7.2018  
88/2018 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 Elektrina TV 6-8/2018 429,00 06.08.2018  
89/2018 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Telekomunikačné služby ZŠ 21,18 09.08.2018  
90/2018 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Telekomunikačné služby ŠJ 20,60 09.08.2018  
91/2018 PP Protect,  A. Bernoláka č.2, Michalovce 18039365 Funkcie zodpovednej osoby ochrana osob. údajov 20,00 09.08.2018  
92/2018 ZMOS Sninský región 37790064 Spracovanie miezd 7 2018 232,00 09.08.2018  
93/2018 IVES KOšice, Čsl. armády 20, Košice 00162957 APV  program majetok 83,65 09.08.2018  
94/2018 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 Elektrina 7/2018 ZS 69,88 13.08.2018  
95/2018 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 Elektrina 7/2018 37,32 13.08.2018  
96/2018 JUDr. Anna Drugdová, advokátka, ul. Námestie osloboditeľov 25, Humenné 42393901 Odmena za právne služby 80,06 31.08.2018  
97/2018 ZMOS Sninský region 37790064 Spracovanie miezd 8/2018 232,00 05.09.2018  
98/2018 GDRP Slovakia, s.r.o. Antona Bernoláka 2, Michalovce 51776901 Výkon funkcie zodpovednej osoby 20,00 05.09.2018  
99/2018 AITEC s.r.o.,Slovinská 12, Bratislava 43829171 Prvouka pre druhákov 29,70 05.09.2018  
100/2018 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Telekomunikačné služby ZS 21,17 07.09.2018  
101/2018 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Telekomunikačné služby SJ 20,58 07.09.2018  
102/2018 SEVT, a.s., Cementárenská 16, B. Bystrica 31331131 Tlačivá SEVT 139,13 10.09.2018  
103/2018 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 Elektrina SJ 44,50 11.09.2018  
104/2018 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 Elektrina ZS 8/2018 75,79 11.09.2018  
105/2018 JUDr. Anna Drugdová, advokátka, Humenné 42383901 Právne služby zastupovanie na Okresnom súde v Poprade 160,12 13.09.2018  
106/2018 Kolysočka Kolíska, Solivarská 70, Prešov 42239010 Bukvarj pro rusyňsky dity 50,00 24.09.2018  
107/2018 Fúra, s.r.o. . SNP 77, Rozhanovce 36211451 Poplatok za vystavenie zmluvy 24,00 27.09.2018  
108/2018 MAGIC Print, Rovniankova 15, Bratislava 36817661 Toner 2 ks 60,00 27.09.2018  
109/2018 Maquita, s.r.o., Nitrianske Právno 36316881 Učebné pomôcky 63,30 27.09.2018  
110/2018 Slovenská legálna metrologia, n.o., Banská Bystrica 0037954521 Overenie presnosti váh v SJ 27,00 01.10.2018 O.č. 28/2018
111/2018 Ing. Peter Huray, Hlavná 428/185, Zemplínske Hámre 43636373 Služby technika BOZP a PO 7,8,9 2018 120,00 05.10.2018  
112/2018 Ján Matta Pavlisko, Závadka 30 41579429 Kalibracia a výmena váh v SJ 98,40 05.10.2018  
113/2018 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 35763469 Telekomunikačné služby SJ 20,58 05.10.2018  
114/2018 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 35763469 Telekomunikačné služby ZS 21,17 05.10.2018  
115/2018 GDPR Slovakia, s.r.o., A. Bernoláka 2, Michalovce 51776901 Služby zodpovednej osoby och.os.údajov 20,00 05.10.2018  
116/2018 SEVT, a.s., Cementáresnká cesta 16, B. Bystrica 31331131 Tlačivá školské 25,24 05.10.2018  
117/2018 SJ pri ZS s MS Klenová 37873571 Stravovanie zamestnancov 9/2018 295,68 08.10.2018  
118/2018 Beky, a.s., Podrybnícka 1, Snina 36464350 štiepka 3,73 t 288,71 09.10.2018  
119/2018 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 Elektrina 9 /2018 ZS 156,28 09.10.2018  
120/2018 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 Elektrina 9/2018 SJ 200,32 09.10.2018  
121/2018 Tomino, Podhorská 2130, Snina 32374232

Skol. potreby pre žiakov v HN

 

232,40 09.10.2018  
122/2018 JUDr. Anna Drugdová, advokátka, Humenné 42383901 Právne služby 335,50 22.10.2018  
123/2018 DXa, s.r.o., Stakčínska 2936, Snina 36455181 Kontrola hasiacich prístrojov, tlakovanie pož. hadíc 144,00 23.10.2018  
124/2018 Suptrans, GTM, s.r.o. , Snina 3649058 Rúra bet.. poklop 65,58 26.10.2018  
125/2018 Beky, a.s., Podrybnícka 1, Snina 36464350 štiepka 3,74 t 289,48 26.10.2018  
126/2018 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 Elektrina -dodávka 9-11/2018 429,00 05.11.2018  
127/2018 ZMOS Sninský region 37790064 Spracovanie miezd 10/2018 232,00 05.11.2018  
128/2018 ZMOS Sninský region 37790064 Spracovanie miezd 11/2018 232,00 05.11.2018  
129/2018 GDPR Slovakia, s.r.o., A. Bernoláka 2, Michalovce 51776901 Výkon funkcie zodpovednej osoby 20,00 05.11.2018  
130/2018 Slovak Telekom, a.s, Bratislava 35763469 Telekomunikačné služby SJ 20,58 09.11.2018  
131/2018 Slovak Telekom, a.s, Bratislava 35763469 Telekomunikačné služby ZS 21,17 09.11.2018  
132/2018 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 Elektrina 10/2018 246,41 14.11.2018  
133/2018 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 Elektrina 10/2018 SJ 229,78 14.11.2018  
134/2018 SJ pri ZS s MS Klenová 37873571 Stravovanie zamestnancov 10 2018 341,76 15.11.2018  
135/2018 Beky, a.s. Podrybnícka 1, Snina 36464350 štiepka 3,73 t 288,71 15.11.2018  
136/2018 SEVT, a.s., Cementárenská cesta 16, B.Bystrica 31331131 Sk. tlačivá 67,20 19.11.2018  
137/2018 Beky, a.s. Podrybnícka 1, Snina 36464350 štiepka 3,77 t 291,80 28.11.2018  
138/2018 EKOTEC, s.r.o., Bratislava 00687022 Kontrola detského ihriska 220,80 05.12.2018  
139/2018 ZMOS Sninský región 37790064 Spracovanie miezd  12/ 2018 232,00 05.12.2018  
140/2018 ZMOS Sninský región 37790064 Spracovanie miezd  12/ 2018 232,00 05.12.2018  
141/2018 GDPR Slovakia, s.r.o., Michalovce 51776901 Výkon funkcie zodpovednej osoby 11/2018 20,00 6.12.2018  
142/2018 GDPR Slovakia, s.r.o., Michalovce 51776901 Výkon funkcie zodpovednej osoby 12/2018 20,00 6.12.2018  
143/2018 Beky, a.s., Snina 36464350 Štiepka 3,75 t 290,26 06.12.2018  
144/2018 Slovak Telekom, a.s. , Bratislava 357763469 Telekomunikačné služby ŠJ 20,58 07.12.2018  
145/2018 Slovak Telekom, a.s. , Bratislava 357763469 Telekomunikačné služby ZŠ 21,17 07.12.2018  
146/2018 Magic Print, s.r.o., Bratislava 36617661 Toner  150,00 07.12.2018 ob. č. 34/2018
147/2018 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 Elektrina ŠJ 11 2018 290,32 11.12.2018  
148/2018 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 Elektrina ZŠ 11 2018 260,82 11.12.2018  
149/2018 ŠJ- ZŠ s MŠ Klenová 37873571 Stravovanie zamestnancov 11/2018 341,76 12.12.2018  
150/2018 Peter Vološin, Jesenského 2880/199, Snina 47882247 Pracovné náradie, kosačka 766,30 12.12.2018 ob.č. 35/2018
151/2018 ELPSPO BB, s.r.o, Bagarova 538/25, Banská Bystrica  46130764 Náhradné diely do Šj 18,50 12.12.2018  
            ob.č. 36/2018