– Faktúry 2018 (ZŠsMŠ)
Čislo Dodávateľ IČO Predmet / TOVAR Cena Došla dňa Objednávka

/zmluva

 1/2018 Slovak Telekom,a.s.,Bajkalská 28, Bratislava  35763469 Telekomunikačné služby ŠJ 20,58 10.01.2018
 2/2018  Slovak Telekom,a.s.,Bajkalská 28, Bratislava  35763469  Telekomunikačné služby ŠJ  21,17 10.01.2018
 3/2018 Východoslovenská energetika,a.s., Mlynská 31, Košice 44473767  Elektrina  ZŠ 12 /2017 302,53 10.1.2018
 4/2018  Východoslovenská energetika,a.s., Mlynská 31, Košice  44473767 Elektrina ŠJ 12 2017 407,71 10.01.2018
 5/2018 Ing. Peter Huray, Hlavná 428/185, Zemplínske Hámre  43636373 Služby technika BOZP a PO 12 2017  40,00  17.01.2018
6/2018 ABCbooks, s.r.o., Štúrova 18, Nitra 50684612 Knihy pre žiakov 60,11 18.01.2018 o.č. 2017/
7/2018 Beky, a.s., Podrybnícka 1, Snina 36464350 Štiepka 272,98 18.01.2018 Zm. č. 2017/
8/2018  Východoslovenská energetika,a.s., Mlynská 31, Košice  44473767  Elektrina  ZŠ 2017 nedoplatok 1023,94 18.01.2018
9/2018 aSc, s.r.o., Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava 31361161 Fa asc agenda malotriedka ZŠ 2018 129,00 22.01.2018
10/2018 Beky, a.s., Podrybnícka 1, Snina 36464350 Štiepka 273,71 26.01.2018
11/2018 ZMOS, Sninský región 37790064 Fa za spracovanie miezd 232,00 05.02.2018
12/2018 Beky, a.s., Podrybnícka 1, Snina 36464350 Štiepka 272,98 05.02.2018
13/2018  Východoslovenská energetika,a.s., Mlynská 31, Košice 44473767  Elektrina  telocvičňa 1,2/2018 429,00 05.02.2018
14/2018 Ing. Peter Huray, Hlavná 428/185, Zemplínske Hámre  43636373 Služby technika BOZP a PO 1 2018 40,00 07.02.2018
15/2018 Slovenská pošta, a.s., Partizánska 36631124 Fa tlačiarenské služby PP pre Šj 13,67 07.02.2018 o.,č. 1/2018
 16/2018  Beky, a.s., Podrybnícka 1, Snina  36464350  Štiepka  272,98  07.02.2018
17/2018 ŠJ pri ZŠ s MŠ Klenová 37873571 Stravovanie zamestnancov 250,88 12.02.2018
18/2018 J. Merga, Doprava, Snina 32392788 Pretlakovanie odpadu 314,40 12.02.2018 o.č. 2/2018
19/2018  Slovak Telekom,a.s.,Bajkalská 28, Bratislava  35763469  Telekomunikačné služby ŠJ 20,58 12.2.2018
20/2018  Slovak Telekom,a.s.,Bajkalská 28, Bratislava 35763469  Telekomunikačné služby ZŠ 21,94 12.2.2018
 21/2018  Východoslovenská energetika,a.s., Mlynská 31, Košice  44473767   Elektrina  ZŠ 1/2018 310,01 13.2.2018
 22/2018   Východoslovenská energetika,a.s., Mlynská 31, Košice   44473767    Elektrina  Šj 1/2018 472,82 13.2.2018
23/2018 Beky, a.s., Podrybnícka 1, Snina 36464350 Štiepka 274,43 18.2.2018
24/2018 Beky, a.s., Podrybnícka 1, Snina 36464350 Štiepka 272,98 20.2.2018
25/2018 ZMOS, Sninský región 37790064 Spracovanie miezd 232,00 2.3.2018
 26/2018  Beky, a.s., Podrybnícka 1, Snina  36464350  Štiepka 272,98 5.3.2018
27/2018 BrIS, s.r.o., Pod Kamennou baňou 55, Prešov 44401990 Update V18.1 pod.učtov. 71,52 5.3.2018
28/2018 Ing. Peter Huray,Hlavná 428/185, Z.Hámre 43636373 Služby technika PO a BOZP 2 2018 40,00 5.3.2018
29/2018  Slovak Telekom,a.s.,Bajkalská 28, Bratislava  35763469  Telekomunikačné služby ŠJ 21,17 9.3.2018
30/2018  Slovak Telekom,a.s.,Bajkalská 28, Bratislava  35763469  Telekomunikačné služby ŠJ 20,58 9.3.2018
31/2018 Tomino, Ing. Kirňaková M.,Podhorská 2130, Snina 32374232 Učebné pomôcky pre žiakov v hm. núdzi 166,00 9.3.2018 o.č. 3/2018
32/2018  Beky, a.s., Podrybnícka 1, Snina  36464350  Štiepka 273,71 13.3.2018
33/2018 ELMAT KP, s.r.o. Štefaniková 6358/55, Humenné 46115901 Ohrievač elektrický 39,95 13.3.2018 o.č. 4/2018
34/2018  Východoslovenská energetika,a.s., Mlynská 31, Košice 44473767   Elektrina  ZŠ 1/2018 258,34 14.3.2018
 35/2018   Východoslovenská energetika,a.s., Mlynská 31, Košice  44473767    Elektrina  Šj 1/2018 360,44  14.3.2018
36/2018 ŠJ pri ZŠ s MŠ Klenová 37873571 Stravovanie zamestnancov  2 2018 152,32 14.3.2018
37/2018  Beky, a.s., Podrybnícka 1, Snina 36464350 Štiepka 274,43 20.3.2018
 38/2018 Magic print, Panónska cesta 21, Bratislava  36617661 Toner HP 3 ks  90,00  28.3.2018  o.č. 52018
39/2018 Obec Klenová, 067 72 00323136 Kúrenie za 1 2018 323,88 28.3.2018
40/2018 ZMOS, Sninský región 37790064 Spracovanie miezd 232,00 03.04.2018
 41/2018   Beky, a.s., Podrybnícka 1, Snina  36464350  Štiepka  270,80 04.04.2018
42/2018 M. Medlen JuristDat, Ondavská 8, Bratislava 11821973 Predplatné časopis ŠKOLA 25,00 04.04.2018
43/2018 ATRIS,  s.r.o., Snina 17079241 Zmena hesla 36,00 04.04.2018 o.č. 6/2018
 44/2018 Marek Huc, Partizánska 42, Humenné  41831250  Oprava elektr. spotrebiča v ŠJ  44,00  10.04.2018 o.č. 7/2018
45/2018  Beky, a.s., Podrybnícka 1, Snina 36464350 Štiepka 274,43 10.04.2018
46/2018 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469  Telekomunikačné služby ŠJ 20,58 10.04.2018
47/2018 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469  Telekomunikačné služby ZŠ 21,17 10.4.2018
48/2018 Ing. Huray p., technik PO, Hlavná 428/185, Z. Hámre 43636373 Služby technika BOZP a PO 3 2018 40,00 10.4.2018
49/2018 Bostar Slovakia, Študentská 1439/2, Snina 33671575 Oprava kosačky 116,08 11.4.2018 o.č. 8/2018
50/2018 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31. Košice 44483767 Elektrina v ŠJ za 3 2018 439,62 16.4.2018
51/2018 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31. Košice 44483767 Elektrina v ZŠ  za 3 2018 282,42 16.4.2018
 52/2018 ŠJ pri ZŠ s MŠ Klenová 37873571 Stravovanie zamestnancov 3 2018 211,20  17.4.2018
53/2018 STOCI, s.r.o., Angyalova 465/83, Kremnica 44418957 Náradie na projekt – krosná 352,00 27.4.2018 o.č.9/2018
54/2018 Obec Klenová, 067 72  Klenová 00323136 Náklady na kúrenie 323,88 3.5.2018
55/2018 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 Elektrina TV, 3-5/2018 429,00 3.5.2018
56/2018 Ernest Horňáček,Horegomm, Levice 14114101 Náradie na projekt krosna 250,00 3.5.2018 o.č.10/2018
57/2018 ZMOS, Sninský región 37790064 Spracovanie miezd 4 /2018 323,00 3.5.2018
58/2018 ZŠ s MŠ Klenová, ŠJ 37873571 Stravovanie zamestnancov 4 /2018 245,76 7.5.2018
59/2018 Textil Lux, Námestie SNP 10, Rimavská Sobota 33545413 Materiál na projekt -látky 134,84 7.5.2018 o.s. 11/2018
60/2018 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469  Telekomunikačné služby MŠ 20,58 9.5.2018
61/2018 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469  Telekomunikačné služby MŠ 21,70 9.5.2018
62/2018 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 Elektrina ZŠ, 4/2018 185,99 11.5.2018
63/2018 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 Elektrina ŠJ, 4/2018 265,56 11.5.2018
64/2018 Obec Klenová, 067 72  Klenová 00323136 Náklady na kúrenie 3,4/2018 647,76 24.5.2018
65/2018 Slovenská komora exekútorov, Šustekova č.49, Bratislava 35659718 Odmena za vydanie výpisu 5,90 24.5.2018
66/2018 ZMOS Sninský región 37790064 Fa za spracovanie miezd 5 2018 232,00 01.06.2018
67/2018 PP Protect, s.r.o., A. Bernoláka 2, Michalovce 48039365 Fa za služby zodpoved. osoby 20,00 11.06.2018
68/2018 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469  Telekomunikačné služby ZŠ 21,17 11.06.2018
69/2018 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469  Telekomunikačné služby MŠ 20,58 11.6.2018