– Zmluvy 2019 (OcU)
Číslo zmluvyZmluvná stranaNázov zmluvyPredmet / TovarCena s DPH v EURDátum podpisuDátum zverejneniaDátum účinnostiDátum ukončenia
1/2019Ifosoft, s.r.o. ,Sabinovská 36, Prešov, IČO3166108Zmluva o dielo Dodávka programového vybavenia pre sprac. ekonom. agendy – faktúry79,206.2.201922.2.201923.2.2019
2/2019ZŠ s MŠ Klenová, 067 72 Klenová, IČo 37873571Zmluva o vzájomnej spolupráciZabezpečenie tepla, spôsob financovania štiepky a kúrenia 12.2.201922.2.201923.2.2019
3/2019
Komunálna poisťovňa, Vienna insurance group, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava ,IČO 31595545

Poistná zmluva -úrazové poistenie nemenovaných osôb prepravovaných motorovým vozidlom
59,7521.2.201922.2.201923.2.2019
4/2019
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Humenné, Kukorelliho 1, 066 70 Humenné, 30794536
Dohoda
finančný príspevok na podporu vytvárania pracovných miest
21999,45 €7.2.201922.2.201923.2.2019
5/2019Športový klub Klenová, Klenová 133616152Zmluva o poskytnutí dotácieDotácia na činnosť športového klubu 750,0028.3.201928.3.201929.3.20191.12.2019
6/2019Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova17, Bratislava 00177474Zmluva č.149031 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR Dotácia na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO 1400,002.4.20194.4.20195.4.2019
7/2019Natur-Pack, a.s.,Ružová dolina 6, Bratislava35979798Dodatok č.2 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov /3.6.2016Úprava podmienok – legislatívne zmeny Zákona o odpadoch 13.2.20194.4.20195.4.2019
8/2019
Športový klub Klenová, Klenová 13

3616152

Zmluva o poskytnutí dotácie

Dotácia na činnosť športového klubu
1000,0021.5.201921.5.201922.5.201930.11.2019
9/2019 Športový klub Klenová, Klenová 13 3616152 Zmluva o poskytnutí dotácie Dotácia na činnosť športového klubu 1000,0010.7.201910.7.201911.7.201930.11.2019
10/2019KG- Stav GROUP s.r.o., Perečínska 2849/41, Snina50180746Zmluva o dielo o dodávke stavebnej činnostiSpevnené plochy pred Kultúrnym domom v obci Klenová13990,2004.7.201923.7.201924.7.20199.8.2019
11/2019Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, Košice36599361Zmluva o pripojení do distribučnej sústavyZabezpečiť odberné miesto žiadateľa03.09.201904.09.201905.09.2019

I

2

3.

4.