– Zmluvy 2019,2020 (OcU)
Číslo zmluvyZmluvná stranaNázov zmluvyPredmet / TovarCena s DPH v EURDátum podpisuDátum zverejneniaDátum účinnostiDátum ukončenia
1/2019Ifosoft, s.r.o. ,Sabinovská 36, Prešov, IČO3166108Zmluva o dielo Dodávka programového vybavenia pre sprac. ekonom. agendy – faktúry79,206.2.201922.2.201923.2.2019
2/2019ZŠ s MŠ Klenová, 067 72 Klenová, IČo 37873571Zmluva o vzájomnej spolupráciZabezpečenie tepla, spôsob financovania štiepky a kúrenia 12.2.201922.2.201923.2.2019
3/2019
Komunálna poisťovňa, Vienna insurance group, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava ,IČO 31595545

Poistná zmluva -úrazové poistenie nemenovaných osôb prepravovaných motorovým vozidlom
59,7521.2.201922.2.201923.2.2019
4/2019
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Humenné, Kukorelliho 1, 066 70 Humenné, 30794536
Dohoda
finančný príspevok na podporu vytvárania pracovných miest
21999,45 €7.2.201922.2.201923.2.2019
5/2019Športový klub Klenová, Klenová 133616152Zmluva o poskytnutí dotácieDotácia na činnosť športového klubu 750,0028.3.201928.3.201929.3.20191.12.2019
6/2019Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova17, Bratislava 00177474Zmluva č.149031 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR Dotácia na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO 1400,002.4.20194.4.20195.4.2019
7/2019Natur-Pack, a.s.,Ružová dolina 6, Bratislava35979798Dodatok č.2 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov /3.6.2016Úprava podmienok – legislatívne zmeny Zákona o odpadoch 13.2.20194.4.20195.4.2019
8/2019
Športový klub Klenová, Klenová 13

3616152

Zmluva o poskytnutí dotácie

Dotácia na činnosť športového klubu
1000,0021.5.201921.5.201922.5.201930.11.2019
9/2019 Športový klub Klenová, Klenová 13 3616152 Zmluva o poskytnutí dotácie Dotácia na činnosť športového klubu 1000,0010.7.201910.7.201911.7.201930.11.2019
10/2019KG- Stav GROUP s.r.o., Perečínska 2849/41, Snina50180746Zmluva o dielo o dodávke stavebnej činnostiSpevnené plochy pred Kultúrnym domom v obci Klenová13990,2004.7.201923.7.201924.7.20199.8.2019
11/2019Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, Košice36599361Zmluva o pripojení do distribučnej sústavyZabezpečiť odberné miesto žiadateľa03.09.201904.09.201905.09.2019
12/2019IFC MEDIA, s.r.o., Kopčianska 10, Bratislava45299862Dohoda o retransmisii televíznej programovej službyDohoda o udelení súhlasu na retransmisiu vysielania ŠLÁGR TV a ŠLÁGR 230,00 €/mesačne 01.9.201901.10.201936 mesiacov
13/2019Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu50349287Zmluva o poskytnutí regionálneho príspevku 904/2019Zmluva o poskytnutí a použití regionálneho príspevku na realizáciu projektu vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu MK1800,0020.9.20193.10.2019
14/2019Ing. Anna Mamajová, Sninská 18, Humenné33671451Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Audit individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2018, audit konsolidovanej účt. závierky k 31.12.20181200,004.10.201918.10.201919.10.201931.12.2019
15/2019Havrila Štefan, Hankovce 13137371649Zmluva o dielo na realizáciu zákazky stavebné úpravy kultúrneho domu Realizácia stavebných prác -„Stavebné úpravy kultúrneho domu“ 37989,2521.10.201923.10.201924.10.2019
16/2019Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, Žilina31575951Zmluva o úvere č. 62/001/19Municipálny úver 80000,0023.10.201925.10.201926.10.2019
17/2019DUTO MONT, s.r.o., Továrne 45, Továrne36869601Zmluva o dielo č. 1/10/2019Zmluva 79146,0025.10.201925.10.201926.10.2019
18 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 50349287Zmluva o poskytnutí regionálneho príspevku č.1019/2019Zmluva1800,0028,10.201913.11.201914.11.2019
19Mgr. Ján Fedurčák, Klenová č. 113Kúpna zmluva so zriadením vecného bremenaZmluva325,0012.12.201919.12.201920.12.2019
2020
1/2020Úrad práce sociálnych veci a rodiny Humenné30794536Dohoda č.20/35/054/5 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania prac. miestDohoda 14 088,7029.01.202029.01.202030.01.2020
2/2020Strana rómskej koalícieZmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce č. 1/2020Zmluva
3/2020Štefan Havrila, Hankovce 13137371649Dodatok č. 1 k zmluve o dielo zo dňa 21.10.2019Dodatok 39 695,5727.1.202014.2.202015.2.2020
4/2020Ifosoft, s.r.o. Sabinovská 36, Prešov 31666108Zmluva o dielo č. 200215Zmluva78,0012.2.202020.2.202021.2.2020
5/2020DXA, s.r.o. Ul SNP 37, Snina36455181Mandátna zmluvaZmluva 30,00 eur/mes20.2.2020
26.2.202001.3.2020

I

2

3.

4.