– Objednávky 2019 (OcU)
ČísloDodávateľIČOPredmet / Tovar -popis Suma v EURDátum vystaveniaObjednávku
podpísal/ zodpovedná osoba
Dátum zverejnenia
1/2019Peter Vološin, Jesenského 2880/199, Snina47882247 Darling CAM PGC333,0003.01.2019Ing. Voloch Slavomil13.1.2019
2/2019
Suptrans GTM, s.r.o., Stakčínska 755, Snina36490580
Záchodová misa,príslušenstvo

98,9903.01.2019
Ing. Voloch Slavomil
13.1.2019
3/2019Ifosoft,s.r.o., Sabinovská 36, Prešov316661089Programové vybavenie faktúry a objednávky, up date na rok 2019 EO, PU, IM79,2004.02.2019
Ing. Voloch Slavomil
14.02.2019
4/2019Doxx, stravné lístky, s.r.o., Kálov 356, Žilina36391000Stravné lístky 240 ks 878,4005.02.2019Ing. Voloch Slavomil15.2.2019
5/2019ZŠ s MŠ Klenová37873571Štiepka, vykurovanie priestorov Ocú a KD 5.2.2019Ing. Voloch Slavomil15.2.2019
6/2019Ing. Čopík Matej, PhD., Puškinova 248/11, Snina48226807Klimatizácie green amber 4 ks, montáž do telocvične4560,0018.2.2019Ing. Voloch Slavomil25.02.2019
7/2019Fúra s.r.o., SNP 77, Rozhanovce36211451Vrecia na komunálny odpad 60 ks79,2026.2.2019Ing. Voloch Slavomil28.2.2019
8/2019ZŠ s MŠ Klenová, Klenová 11137873571Odber obedov pre 3 zamestnancov /Projekt cesta na trh práce/ ndo 31.1.202026.2.2019Ing. Voloch Slavomil01.03.2019
9/2019Ing. Dana Betáková, Projektová kancelária,Kukorelliho 2315/60, Humenné

35459069
Projektová dokumentácia pre stavebné konanie /úprava terénu pred KD/26.2.2019
Ing. Voloch Slavomil
01.03.2019
10/2019Ing. arch. Jozef Bajus, Jozefa Rholla 410/99, Zemplínske Hámre30252920Projektová dokumentácia zmena účelu užívania stavby KD820,0027.3.2019
Ing. Voloch Slavomil
27.3.2019
11/2019
Ing. arch. Jozef Bajus, Jozefa Rholla 410/99, Zemplínske Hámre

30252920

Projektová dokumentácia KD /WC, výdane jedál/ návrh riešenia, rozpočet
980,0027.3.2019Ing. Voloch Slavomil27.32019
12/20190Martin Savkuľak, Záhradná 720/18, Stakčín43778046Materiál na opravu 27.3.2019
Ing. Voloch Slavomil
27.3.2019
13/2019
Peter Vološin, Jesenského 2880/199, Snina

47882247
Oprava kosačiek, náhradné diely na kosačky27.3.2019
Ing. Voloch Slavomil
27.3.2019
14/2019Agrifop, a.s, Stakčín, Duchnovičova 573/18, Stakčín30703238Vývoz močovky

27.3.2019
Ing. Voloch Slavomil
27.3.2019
15/2019C-H PROJEKT, projekčná kancelária, Ružová 7, MichalovceVypracovanie projektovej dokumentácie stavby -rekonštrukcia miestnej komunikácie v oci Klenová1800,0024.04.2019
Ing. Voloch Slavomil
30.4.2019
16/2019Miroslav Zgabur, OK -SAT, Šafarikova 295/38, Snina43097855Preladenie programov – vysielač24.4.2019
Ing. Voloch Slavomil
30.4.2019
17/2019Aders, s.r.o., Karpatské námestie 10A, Bratislava50386573Pivný set 3 ks260,8024.4.2019
Ing. Voloch Slavomil
30.4.2019
18/2019
Martin Savkuľak, Záhradná 720/18, Stakčín

43778046
Práca so strojom 168,0024.4.2019
Ing. Voloch Slavomil
30.4.2019
19/2019
Martin Savkuľak, Záhradná 720/18, Stakčín

43778046
Materiál na opravu 24.4.2019
Ing. Voloch Slavomil
30.4.2019
20/2019
Suptrans GTM, s.r.o., Stakčínska 755, Snina

36490580
Lexan 50 m2667,2525.4.2019
Ing. Voloch Slavomil
30.4.2019