– Faktúry 2019 (ZŠsMŠ)
ČísloDodávateľIČOPredmet / TovarCenaDošla dňaObjednávka / Zmluva
1/2019Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava35763469Telekomunikačné služby Šj20,589.1.2019
2/2019 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava 35763469 Telekomunikačné služby ZŠ21,679.1.2019
3/2019Ing. Peter Huray, Technik PO,Hlavná 428/185, Z. Hámre43636373Služby technika BOZP a PO 10-12/2018120,009.1.2019Mand.zmluva 40/2017/Hu
4/2019Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, Košice44483767Elektrina ZŠ 12 /2018277,199.1.2019
5/2019 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 Elektrina Šj 12 /2018 425,509.1.2019
6/2019For Partners s.r.o., Tatranské námestie 3, Poprad2120035599Lyžiarsky kurz pre žiakov 1650,0014.1.2019Obj. č.1/2019
7/2019 For Partners s.r.o., Tatranské námestie 3, Poprad 2120035599 Lyžiarsky kurz pre žiakov 702,0014.1.2019Obj. č.2/2019
8/2019JUDr. Anna Drugdová, advokátka, Námestie slobody 25, Humenné42383901Právne služby330,4815.1.2019
9/2019Beky, a.s., Podrybnícka 1, Snina36464350štiepka 7,51t581,2817.1.2019
10/2019Ševt, a.s.,Plynárenská 6, Bratislava31331131Tlačivá11,8218.1.2019
11/2019 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, Košice 44483767Elektrina preplatok 1196,2721.1.2019
12/2019 Beky, a.s., Podrybnícka 1, Snina 36464350 štiepka 3,76 t291,0224.1.2019
13/2019ZMOS Sninský región mzdová učtáreň37790064Spracovanie miezd 1 2019236,004.2.2019
14/2019Gorila.sk, Gorkého 4, Martin45503249Knihy pre žiakov 29,674.2.2019
15/2019 Beky, a.s., Podrybnícka 1, Snina 36464350 štiepka 3,76 t 291,024.2.2019
16/2019GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka 2, Michalovce51776901Výkon funkcie zodpoved.osoby 1/201920,008.2.2019
17/2019 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, Košice 44483767Elektrina 19,8111.2.2019
18/2019 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 Elektrina ŠJ 1/2019570,7411.2.2019
19/2019Slovak Telekom, a.s.,Bajkalská 26, Bratislava35763469Telekomunikačné služby Šj20,5811.2.2019
20/2019 Slovak Telekom, a.s.,Bajkalská 26, Bratislava 35763469 Telekomunikačné službyZŠ 2104711.2.2019
21/2019 Beky, a.s., Podrybnícka 1, Snina 36464350štiepka 3,77 t291,8011.2.2019
22/2019 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 Elektrina ZŠ1/2019 344,2311.2.2019
23/2019 Beky, a.s., Podrybnícka 1, Snina 36464350 štiepka 3,73 t 288,7113.2.2019
24/2019ZŠ s MŠ Klenová- ŠJ37873571Stravovanie zamestnancov 1/2019326,4013.2.2019
25/2019Ifosoft, s.r.o, Sabinovská 36, Prešov31666108update program. vybavenia PU
59,6028.2.2019Obj. č. 4/2019
26/2019 Beky, a.s., Podrybnícka 1, Snina 36464350 štiepka 3,74 t 289,485.3.2019
27/2019 Slovak Telekom, a.s.,Bajkalská 26, Bratislava 35763469Telekomunikačné s lužby ŠJ20,587.3.2019
28/2019 Slovak Telekom, a.s.,Bajkalská 26, Bratislava 35763469 Telekomunikačné s lužby ZŠ21,177.3.2019
29/2019 GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka 2, Michalovce 51776901Výkon funkcie zodp.osoby20,007.3.2019
30/2019ZŠ s MŠ Klenová – Šj37873571Stravovanie zamestnanocov 2/2019218,887.3.2019
31/2019ZMOS Sninský región37790064Spracovanie miezd 2 2019236,007.3.2019
32/2019Tomino Ing. Kirňaková, Podhorská 2130, Snina32374232Učebné pomôcky pre žiakov v HN132,808.3.2019
33/2019Beky, a.s., Podrybnícka 1, Snina36464350Štiepka 3,76 t291,0212.3.2019
34/2019Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, Košice44483767Elektrina ZŠ 2/2019266,7112.3.2019
35/2019
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, Košice
44483767Elektrina ŠJ 2 /2019389,4712.3.2019
36/2019
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, Košice

44483767
Elektrina ZŠ TV 2 201926,4712.3.2019
37/2019Beky, a.s., Podrybnícka 1, Snina36464350Štiepka 3,78 t292,5721.3.2019
38/2019
Beky, a.s., Podrybnícka 1, Snina

36464350

Štiepka 3,76 t
291,0228.3.2019
39/2019Ing. Peter Huray, Technik PO, Hlavná 428/185, Z. Hámre43636373Služby BOZP a PO 1-3/2019120,0005.4.2019
40/2019Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava35763469
Telekomunikačné služby ŠJ
20,5810.4.2019
41/2019
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava

35763469

Telekomunikačné služby ZŠ
21,9710.4.2019
42/2019Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, Košice44483767Elektrina ZŠ 3 2019295,4810.4.2019
43/2019
Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, Košice

44483767

Elektrina Šj 3/ 2019
487,6710.4.2019
44/2019
Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, Košice

44483767

Elektrina ZŠ – TV 3/ 2019
68,5710.4.2019
45/2019
GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka 2, Michalovce
51776901Výkon funkcie zodpovednej osoby 3/ 2019

20,0010.4.2019
46/2019ZMOS Sninský región37790064Spracovanie miezd 3 2019236,0010.4.2019
47/2019ZŠ s MŠ Klenová – Šj37873571Stravovanie zamestnancov 3 2019366,0810.4.2019
48/2019Beky, a.s, Podrybnícka 1, Snina36464350Štiepka 291,0224.4.2019
49/2019
ZMOS Sninský región

37790064

Spracovanie miezd

236,00

06.5.2019
50/2019GDPR Slovakia, s.r.o., A. Bernoláka 2, Michalovce51776901Výkon funkcie zodpovednej osoby 4 201920,007.5.2019
51/2019Slovak Telekom, a.s, Bajkalská 28, Bratislava35763469Telekomunikačné služby 21,1710.5.2019
52/2019Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava35763469
Telekomunikačné služby ŠJ
20,5810.5.2019
53/2019Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, Košice44483767Elektrina ZŠ 4/2019211,5110.5.2019
54/2019
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, Košice


44483767

Elektrina teloc ZŠ 4/2019
41,0910.52019
55/2019ŠJ pri ZŠ s MŠ Klenová37873571Stravovanie zamestnancov 4 2019307,2010.5.2019
56/2019
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, Košice

44483767

Elektrina ŠJ 4/2019
298,2014.5.2019
57/2019JUDr. Anna Drugdová, advokátka, ul. Námestie slobody č. 25, Humenné42383901Za právne služby, konanie na Okresnom súde v Poprade428,9717.5.2019
58/2019ZMOS Sninský región37790064Spracovanie miezd236,0003.6.2019
59/2019GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka 2, Michalovce51776901Výkon funkcie zodpovednej osoby 20,0003.06.2019
60/2019Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava35763469Telekomunikačné služby SJ20,5810.6.2019
61/2019 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Telekomunikačné služby SJ 21,1710.6.2019
62/2019ŠJ pri ZŠ s MŠ Klenová37873571Stavovanie zamestnancov za 5 2019371,2010.6.2019
63/2019Ľuboš Timko, Dlhá 535/50, Stakčín 37003470Výroba a montáž mreží 2 ks200,0010.6.2019
64/2019Magic Print, s.r.o., Rovniankova 15, Bratislava36617661Toner HP 2 ks78,0010.6.2019
65/2019Východoslovenská energetika , a.s., Mlynská 31, Košice44483767Elektrina telocvična 5 /201931,5814.6.2019
66/2019 Východoslovenská energetika , a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 Elektrina ZŠ 5 /2019 199,1914.6.2019
67/2019 Východoslovenská energetika , a.s., Mlynská 31, Košice 44483767Elektrina ŠJ 5/2019276,5414.6.2019

68/2019
Elektroservis Valtim, Ján Valiska, U.l Obrancov Mieru 9, Michalovce17303010Oprava el. sporáka v ŠJ 106,8020.6.2019
69/2019ASC , s.r.o., Svoradova 7/1, Bratislava31361161ASC agenda malotriedka ZŠ 2019129,0024.6.2019
70/2019ZMOS Sninský región, Snina37790064Spracovanie miezd 6 2019236,008.7.2019
71/2019Ing. Peter Huray, Hlavná 428/185, Zemplínske Hámre43636373Služby technika BOZP a PO 4,5,6/2019120,009.7.2019
72/2019GDPR Slovakia, s.r.o., Antona Bernoláka 2, Michalovce51776901Výkon funkcie zodpovednej osoby 20,009.7.2019
73/2019ŠJ pri ZŠ s MŠ Klenová37873571 Stravovanie zamestnancov za 6 /2019 294,409.7.2019
74/2019JUDr. Anna Drugdová, advokátka, ul. Námestie slobody 25, Humenné42383901Právne služby, konanie na Okr. súde v Poprade353,599.7.2019
75/2019Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava35763469Telekomunikačné služby ŠJ 20,589.7.2019
76/2019 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Telekomunikačné služby ZŠ21,179.7.2019
77/2019 Východoslovenská energetika , a.s., Mlynská 31, Košice 44483767Elektrina ŠJ 6 2019196,9312.7.2019
78/2019 Východoslovenská energetika , a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 Elektrina ZŠ 6 2019111,2812.7.2019
79/2019 Východoslovenská energetika , a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 Elektrina telocvična 6 2019 21,8912.7.2019
80/2019ZMOS Sninský región 37790064Spracovanie miezd236,0001.8.2019
81/2019Ifosoft, s.r.o., Sabinovská 36, Prešov31666108Systémová údržba24,0002.8.2019
82/2019GDPR Slovakia, s.r.o., Antona Bernoláka 2, Michalovce51776901Výkon funkcie zodpovednej osoby 20,0007.8.2019
83/2019Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava35763469Telekomunikačné služby PL ZŠ21,1708.8.2019
84/2019 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Telekomunikačné služby PL ZŠ 20,5808.8.2019
85/2019IVES Košice, Čsl. armády 20, Košice00162957Predlženie licencie STP APV Winibeu83,6508.8.2019
86/2019Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, Košice 44483767Elektrina ZŠ 7/201973,9712.8.2019
87/2019 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 Elektrina TV 7/2019 21,8612.8.2019
88/2019 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 Elektrina ŠJ 7/2019 66,9712.8.2019
89/2019Dising, a.s., Zahradnícka 151, Bratislava35975946Čípové karty ATOS35,0019.8.2019O.č. 11/2019
90/2019AITEC, s.r.o. Slovinská 12, Bratislava43829171Prvouka pre druhákov23,1028.8.2019O.č. 14/2019
91/2019Gastrolux, s.r.o., Bytčická 2, Žilina36413186Stolička elektrická644,5228.8.2019O.č. 15/2019
92/2019Ing. Erika Kusyová, R. Jašíka 1874/1041654196Seminár, elektronická schránka20,0003.9.2019O.č. 12/2019
93/2019 GDPR Slovakia, s.r.o., Antona Bernoláka 2, Michalovce 51776901Výkon funkcie zodpovednej osoby 20,0005.9.2019
94/2019ZMOS, Sninský región37790064Spracovanie miezd 236,0005.9.2019
95/2019 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, Košice 44483767Elektrina ŠJ 8/201966,1110.9.2019
96/2019 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 Elektrina ZŠ 8/2019 94,7010.9.2019
97/2019 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, Košice 44483767 Elektrina ZŠ 8/2019 21,7210.9.2019
98/2019 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469Telekomunikačné služby ŠJ20,5810.9.2019
99/2019 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Telekomunikačné služby ZŠ21,1710.9.2019
100/2019KOMJAK, s.r.o., Hodvábna 1291/9, Trebišov48318710Odborná prehliadka komínov 105,0010.9.2019O.č. 16/2019
101/2019AITEC,s.r.o., Slovinská 12, Bratislava43829171Vlastivedná mapa3,9627.9.2019
102/2019Rakop, Radovan Špitalik, Partizánska2538/29, Snina40902854Povrchová úprava ihriska170,0027.9.2019Ob.č.17/2019
103/2019Tomino, Podrorská 2130, 069 01 Snina32374232Učebné pomôcky pre žiakov v HN 83,0027.9.2019Ob. č. 8/2019
104/2019Beky, a.s, Podrybnícka 1, 069 01 Snina36464350Štiepka 3,75 t294,0002.10.2019
105/2019JAŠIM, s.r.o. Drienovská Nová Ves 17636460427Antuka 1417,5002.10.2019Ob.č. 19/2019
106/2019ZMOS Sninský región37790064Spracovanie miezd9/2019236,0002.10.2019
107/2019Zš sMŠ Klenová – ŠJ37873571Stravovanie zamestnancov 9 2019504,008.10.2019
108/2019Distribučná agentúra AD REM, Mánesovo námestie 6, Bratislava11782889Učebnice ANJ209,0008.10.2019Ob.č. 22/ 2019
109/2019Ing. Peter Huray, Hlavná 428/185, Zemplínske Hámre43636373Služby technika PO za 7, 8 ,9 /2019120,0008.10.2019
110/2019Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, KOšice44483767Elektrina ZŠ 9 -2019175,6008.10.2019
111/2019GDPR SLovakia s.r.o.Antona Bernoláka 2, Michalovce51776901Výkon funkcie zodpovednej osoby 20,0008.10.2019
112/2019 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, KOšice 44483767 Elektrina ZŠ- TV 9 -2019 23,0809.10.2019
113/2019 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, KOšice 44483767 Elektrina ŠJ 9/ 2019268,2409.10.2019
114/2019SLovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava35763469Telekomunikačné služby ŠJ20,5810.10.2019
115/2019 SLovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Telekomunikačné služby ZŠ 21,1710.10.2019
116/2019Regionálny úrad verejného zdravotníctva, 26.novembra 1507/2, Humenné00611018Odber a posúdenie vody 104,0021.10.2019
117/2019Beky, a.s., Podrybnícka 1, Snina36464350štiepka 3,73 t292,5021.10.2019
118/2019DXa, s.r.o., Stakčínska 2936, Snina 36455181Kontrola hasiacich prístrojov 149,0421.10.2019Ob.č. 26/2019
119/2019Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Hollého 5, Prešov 00610992Laboratórny rozbor vody 181,0021.10.2019Ob.č. 21/2019
120/2019Slovenská pošta, a.s., Partizánska 9, Banská Bystrica36631124Tlač poštového poukazu pre ŠJ6,4721.10.2019Ob.č.25/2019
121/2019ŠEVT, Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica31331131Školské tlačivá 165,4623.10.2019
122/2019Beky, a.s., Podrybnícka 1, Snina36464350Štiepka 3,72 t291,8429.10.2019
123/2019BAUTEKA, s.r.o, Vajanského 2441, Snina46167447Oprava elektrorozvádzača v kotolni 433,9229.10.2019Ob. č. 24/2019
124/2019 DXa, s.r.o., Stakčínska 2936, Snina 36455181Odborná prehliadka TNS62,8129,102019Ob.č.26/2019
125/2019 GDPR SLovakia s.r.o.Antona Bernoláka 2, Michalovce 51776901Výkon funkcie zodpovednej osoby20,0005.11.2019
126/2019ZMOS Sninský región37790064Spracovanie miezd za 10 2019236,005.11.2019
127/2019 SLovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469Telekomunikačné služby ZŠ21,1707.11.2019
128/2019 SLovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Telekomunikačné služby ŠJ20,5807.11.2019
129/2019ŠJ ZŠ s MŠ Klenová 37873571Stravovanie zamestnancov za 10/2019484,8007.11.2019
130/2019ŠEVT,a .s., Banská Bystrica31331131Školské tlačivá 16,9907.11.2019
131/2019Ing. Ján Čabala, Snina37004956Žalúzie celotieniace499,2013.11.2019Ob.č. 27/2019
132/2019Východoslovenská energetika, a.s., KOšice44483767Elektrina TV30,6813.11.2019
133/2019 Východoslovenská energetika, a.s., KOšice 44483767 Elektrina ŠJ 10/2019355,6113.11.2019
134/2019 Východoslovenská energetika, a.s., KOšice 44483767 Elektrina ZŠ 10/2019287,7813.11.2019
135/2019Muziker, a.s., Bratislava 35840773Piano Yamaha- Projekt KNM578,0013.11.2019Ob.č. 28/2019
136/2019Beky, a.s., Snina 36464350Štiepka 3,72 t291,8413.11.2019
137/2019 Beky, a.s., Snina 36464350 Štiepka 3,72 t291,8403,12.2019
138/2019 ZMOS Sninský región 37790064Spracovanie miezd 12 2019236,0003.12.2019
139/2019 ZMOS Sninský región 37790064 Spracovanie miezd 236,0003.12.2019
140/2019GDPR Slovakia,s.r.o., Michalovce 51776901Výkon funkcie zodpovednej osoby 20,006,12,2019
141/2019 Východoslovenská energetika, a.s., KOšice 44483767 Elektrina TV 11/201942,906.12.2019
142/2019 ŠJ ZŠ s MŠ Klenová37873571Stravovanie zamestnancov 11/2019451,206.12.2019
143/2019Ing. Juraj Halama, učebné pomôcky Slovakia, B. Bytrica45932212Učebné pomôcky84,606.12.2019
144/2019 Muziker, a.s., Bratislava 35840773Keybort -projekt KNM100,80
145/2019 SLovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469Telekomunikačné služby21,5912.12.2019
146/2019 SLovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Telekomunikačné služby ŠJ20,5812.12.2019
147/2019 Východoslovenská energetika, a.s., KOšice 44483767 Elektrina ZŠ 11/2019 313,3213.12.2019
148/2019Martinus, s.r.o., Martin45503249Knihy pre žiakov215,4013.12.2019
149/2019Magic Print, Bratislava36617661Tonery453,8513.12.2019
150/2019Beky, a.s., Snina36464350Štiepka 3,73 t292,5613.12.2019
151/2019Gorila.sk, Martin45503249Knihy /slovníky,diktáty,pravidlá/ 125,7313.12.2019
152/2019 Východoslovenská energetika, a.s., KOšice 44483767 Elektrina ŠJ 11/2019464,9616.12.2019
153/2019 GDPR Slovakia,s.r.o., Michalovce 51776901Výkon funkcie zodpovednej osoby 20,0018.12.2019
154/2019Andrea, Plišková, Snina37002864Pracovná odev,obuv ŠJ 124,5018.12.2019