– Zmluvy 2020 (OcU)
    Dodávateľ Predmet zmluvy   Zverejnená dňa
           
  1/2020 Úrad práce, soc. veci a rodiny Humenné Dohoda č.20/35/054/5 Dohoda  29.1.2020
  2/2020 Strana rómskej koalície Zmluva o poskytnutí fin. príspevku  Zmluva 05.02.2020
  3/2020 Štefan Havrila, Hankovce 131 Dodatok č. 1 k zmluve o dielo zo dňa 21.10.2019 Zmluva  27.01.2020
  4/2020 Ifosoft, s.r.o., Prešov  Zmluva  Zmluva 12.2.2020
  5/2020 DXa, s.r.o., Ul SNP 37 , Snina Mandátna zmluva Zmluva 20.2.2020
  6/2020 Dobrovoľná požiarna ochrana, Bratislava Zmluva č.1420206 o poskytnutí dotácie  Zmluva č.6 26.03.2020
  7/2020 Natur-pack, a.s., Bratislava Dodatok č.3 k Zmluve o zabespečení systému druženého nakladania s odpadmi z obalov  Zmluva č. 7 04.03.2020
  8/2020 Fúra, s.r.o.,  Rozhanovce Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu Zmluva 24.6.2020
      Dodatok č.1/2020 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi Zmluva 24.6.2020
  9/2020 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Zmluva -dodatok 24.6.2020
  10/2020 Športový klub Klenová Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Klenová  Zmluva 09.7.2020
  11/2020 Športový klub Klenová  Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Klenová  Zmluva 07.8.2020
  12/2020 SR – Štatistický úrad SR,  Miletičova 3, 824 67 Bratislava Zmluva o výpožičke Zmluva  27.11.2020
  13/2020 Ing. Anna Mamajová, Sninská 18 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Zmluva 23.11.2020
  14/2020 Fúra, s.r.o, SNP 77, 04442  Rozhanovce Príloha k zmluve č. o poskytovaní služieb triedeného zberu zo dňa 24.6.2020 Zmluva  30.12.2020
  1/2021 Ifosoft, Prešov  Zmluva o dielo, SW mzdy Zmluva 19.1.2021