– Objednávky 2020 (ZŠsMŠ)
Číslo objednávky Dodávateľ IČo Tovar/služba cena Dátum  Vybavuje
1/2020 ŠEVT, a.s., Cementárenská cesta 16, B,Bystrica 31331131 Školské tlačivá   27.01.2020 PaedDr. Ruňaninová 
2/2020 Tomino, a.s., Snina 32374232 Učebné pomôcky pre žiakov v HN  83,00 25.02.2020 PaedDr. Ruňaninová