– Objednávky 2020 (ZŠsMŠ)
Číslo objednávky Dodávateľ IČo Tovar/služba cena Dátum  Vybavuje
1/2020 ŠEVT, a.s., Cementárenská cesta 16, B,Bystrica 31331131 Školské tlačivá   27.01.2020 PaedDr. Ruňaninová 
2/2020 Tomino, a.s., Snina 32374232 Učebné pomôcky pre žiakov v HN  83,00 25.02.2020 PaedDr. Ruňaninová 
3/2020 Agrifop, a.a., Stakčín  31713238 Výťah močovky    10.05.2020 PaedDr. Ruňaninová 
4/2020 Gigaprint.sk, s.r.o., Kuzmányho 30,  91101  Trenčín 50370294 Toner CF183A 17,90 20.05.2020 PaedDr. Ruňaninová