– Faktúry 2020 (ZŠsMŠ)

 

  číslo fa dodávateľ IČO tovar/služba cena Dátum prijatia Objednávka/ zmluva  
  1/2020 Ing. Peter Huray, Hlavná 428/185, Zemplínske Hámre 43636373 Služby technika BOZP a PO  120,00 10.01.2020    
  2/2020 Beky, a.s.,Snina 36464350 Stiepka 3,72 t 291,84 12.1.2020    
  3/2020 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Telekomunikačné služby PL SJ 20,58 13.1.2020    
  4/2020 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Telekomunikačné služby PL ZS 21,17 13.1.2020    
  5/2020 Vychodoslovenská energetika , a.s., Košice 44483767 Elektrina  SJ  /2857 kWh/ 534,14 14.1.2020    
  6/2020 Vychodoslovenská energetika , a.s., Košice 44483767 Elektrina  TV / 189 kWh/ 52,48 14.1.2020    
  7/2020 Vychodoslovenská energetika , a.s., Košice 44483767 Elektrina  ZS / 1626 kWh/ 320,84 14.1.2020    
  8/2020 Beky, a.s., Snina  36464350 Stiepka 3,73 t 292,56 22.1.2020    
  9/2020 JUDr. Anna Drugdová, Námestie slobody č. 25, Humenné 42383901 Právne služby – jeden úkon 380,26 24.1.2020    
  10/2020 Jurist Dat, Ondavská 8, Bratislava 52829821 Predplatné časopisu škola 25,00 27.1.2020    
  11/2020 Beky, a.s., Snina  36464350 Stiepka 3,74 t 293,28 27.1.2020    
  12/2020 Beky, a.s., Snina  36464350 Stiepka 3,74 t 293,28 03.2.2020    
  13/2020 GDPR Slovakia, s.r.o,  Michalovce 51776901 Výkon funkcie zodpovednej osoby 20,00 03.2.2020    
  14/2020 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 35763469 Telekomunikačné služby PL ZŠ 21,17 07.2.2020    
  15/2020 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 35763469 Telekomunikačné služby ŠJ  20,58 07.2.2020    
  16/2020 Vychodoslovenská energetika , a.s., Košice 44483767 Elektrina ZŠ 1/2020, 1702 kWh 357,20 07.2.2020    
  17/2020 Vychodoslovenská energetika , a.s., Košice 44483767 Elektrina TV, 370 kWh 91,19 10.2.2020    
  18/2020 Vychodoslovenská energetika , a.s., Košice 44483767 Elektrina ŠJ, 3836 kWh 752,90 10.2.2020    
  19/2020 ZMOS, Sninský región 37790064 Spracovanie miezd 1 /2020 259,00 10.2.2020    
  20/2020 Beky, a.s., Snina 36464350 Štipeka 3,74 t 293,58 13.2.2020    
  21/2020 Ifosoft, s.r.o., Prešov 31666108 Update program PU 2020 71,52 19.2.2020    
  22/2020 ŠJ, ZŠ s MŠ Klenová 37873571 Stravovanie zamestnancov 1/2020 400,00 19.2.2020    
  23/2020 Beky, a.s., Snina 36464350 Štipeka  t 291,84 25.2.2020    
  24/2020 ZMOS, Sninský región 37790064 Spracovanie miezd 1 /2020 259,00 09.3.2020    
  25/2020 Vychodoslovenská energetika , a.s., Košice 44483767 Elektrina TV, 192 kWh 27,52 09.3.2020    
  26/2020 Vychodoslovenská energetika , a.s., Košice 44483767 Elektrina ŠJ, 3601 kWh , 2/2020  710,04 09.3.2020    
  27/2020 Vychodoslovenská energetika , a.s., Košice 44483767 Elektrina ZŠ, 1652 kWh, 2/2020 347,69 09.3.2020    
  28/2020 GDPR Slovakia, s.r.o,  Michalovce 51776901 Výkon funkcie zodpovednej osoby  22,00 09.3.2020    
  29/2020 Slovak Telekom, Bratislava 35763469 Telekomunikačné služby  ZŠ  21,19 09.3.2020    
  30/2020 Slovak Telekom, Bratislava 35763469 Telekomunikačné služby  ŠJ 20,60 09.3.2020    
  31/2020 Beky, a.s., Snina 36464350 Štiepka 3,72 t 291,84 09.3.2020    
  32/2020 Beky, a.s., Snina 36464350 Štiepka 3,74 t 293,28 23.3.2020    
  33/2020 ŠJ- ZŠ s MŠ Klenová 37873571 Stravovanie zamestnancov  307,20 23.3.2020    
  34/2020 Tomino, Snina 32374232 Učebné pomôcky HN 83,00 23.3.2020 Ob.č.2/2020  
  35/2020 Beky, a.s., Snina 36464350 Štiepka 3,72 t 291,84 31.3.2020    
  36/2020 ZMOS Sninský región 37790064 Spracovanie miezd 259,00 6.4.2020    
  37/2020 GDPR Slovakia s.r.o., Michalovce 51776901 Výkon funkcie zodpovednej osoby  22,00 8.4.2020    
  38/2020 Ing. Huray P. technik PO,Z. Hámre 43636373 Služby technika PO a BOZP 1-3/2020 120,00 8.4.2020    
  39/2020 Slovak Telekom, Bratislava 35763469 Telekomunikačné služby ZŠ 21,18 9.4.2020    
  40/2020 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 35763469 Telekomunikačné služby ŠJ  20,59 9.4.2020    
  41/2020 Východoslovenská energetika , a.s., Košice 44483767 Elektrina ZŠ 3/2020, 1106 kWh 243,97 23.4.2020    
  42/2020 Východoslovenská energetika , a.s., Košice 44483767 Elektrina ŠJ 3/2020, 2299 kWh 462,85 23.4.2020    
  43/2020 Východoslovenská energetika , a.s., Košice 44483767 Elektrina TV 3/2020, 121 kWh 43,62 23.4.2020    
  44/2020 ZŠ s MŠ Klenová, Šj 37873571 Stravovanie zamestnancov 3/2020 6,40 23.4.2020    
  45/2020 GDPR Slovakia s.r.o., Michalovce 51776901 Výkon funkcie zodpoved. osoby 22,00 07.5.2020    
  46/2020 Slovak Telekom, a.s.,Bratislava 35763469 Telekomunikačné služby ZŠ 28,16 11.5.2020    
  47/2020 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 35763469 Telekomunikačné služby ŠJ  26,72

11.5.2020

   
  48/2020 Východoslovenská energetika , a.s., Košice 44483767 Elektrina ŠJ 4/2020, 1134 kWh 244,98 11.5.2020    
  49/2020 Východoslovenská energetika , a.s., Košice 44483767 Elektrina TV 4/2020, 73 kWh 34,61 11.5.2020    
  50/2020 Východoslovenská energetika , a.s., Košice 44483767 Elektrina ZŠ 4/2020, 829 kWh 191,35 11.5.2020    
  51/2020 Agrifop, a.s., Stakčín  31713238 Vývoz močovky 134,39 27.5.2020 ob.č. 3/2020  
  52/2020 Gigaprint. sk, s.r.o.  Trenčín 50370294 Toner /ŠJ/ 17,90 27.5.2020    
  53/2020 GDPR Slovakia s.r.o., Michalovce 51776901 Výkon funkcie zodpoved. osoby 22,00 4.6.2020    

 

54/2020

Východoslovenská energetika , a.s., Košice 44483767 Elektrina ŠJ 5/2020, 272 kWh 84,94 08.06.2020    
  55/2020 Východoslovenská energetika , a.s., Košice 44483767 Elektrina TV 5/2020, 23 kWh 25,78 08.06.2020    
  56/2020 Východoslovenská energetika , a.s., Košice 44483767 Elektrina ZŠ 5/2020, 279 kWh 86,87 08.06.2020    
  57/2020 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 35763469 Telekomunikačné služby ŠJ  30,59 11.06.2020    
  58/2020 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 35763469 Telekomunikačné služby ZŠ 31,18 11.06.2020    
  59/2020 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o., Krompašská 510/96, Košice 45258767 Učebnice provouky 62,70 25.06.2020 Ob.č. 10/2020  
  60/2020 GDPR Slovakia s.r.o., Michalovce 51776901 Výkon funkcie zodpoved. osoby 22,00 6.07.2020    
  61/2020 ASC Applied software Consultants, s.r.o. Bratislava 31361161 aSc agenda ZŠ 2020 129,00 7.07.2020    
  62/2020 Ing. Huray P., Technik PO, Z. Hámre 43636373 Služby technika BOZP a PO 4-6/2020 80,00 7.07.2020    
  63/2020 ZŠ s MŠ Klenová 37873571 Stravovanie 6/2020 64,00 07.07.2020    
  64/2020 ArtEdu spol s.r.o. Košice 46960333 Odborný seminár pre Šj 22,00 07.07.2020    
  65/2020 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 35763469 Telekomunikačné služby ZŠ 31,49 13.07.2020    
  66/2020 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 35763469 Telekomunikačné služby ŠJ 30,59 13.07.2020    
  67/2020 Východoslovenská energetika , a.s., Košice 44483767 Elektrina ZŠ 6/2020, 305 kWh 91,80 13.07.2020    
  68/2020 Východoslovenská energetika , a.s., Košice 44483767 Elektrina Šj 6/2020, 888 kWh 205,26 13.07.2020    
  69/2020 Východoslovenská energetika , a.s., Košice 44483767 Elektrina TV 6/2020, 12 kWh 23,86 13.07.2020    
  70/2020 Ives, KOšice  00162957 Aktualizácia programu majetok  83,65 06.08.2020    
  71/2020 GDPR Slovakia s.r.o., Michalovce 51776901 Výkon funkcie zodpovednej osoby  22,00 06.08.2020    
  72/2020 Východoslovenská energetika , a.s., Košice 44483767 Elektrina TV 7/2020, 12 kWh 23,86 10.08.2020    
  73/2020 Východoslovenská energetika , a.s., Košice 44483767 Elektrina ZŠ 7/2020, 199 kWh 71,69 10.08.2020    
  74/2020 Východoslovenská energetika , a.s., Košice 44483767 Elektrina ZŠ 7/2020, 199 kWh 35,35 10.08.2020    
  75/2020 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 35763469 Telekomunikačné služby PL  ZŠ 31,37 10.08.2020    
  76/2020 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 35763469 Telekomunikačné služby PL  ŠJ 30,59 10.08.2020    
  77/2020 Libera terra,s.r.o., Bratislava 35927097 Učebnice matematika , pracovný zošit  418,50 24.08.2020 Ob.č.11/20  
  78/2020 Katolické pedagogické a katechtické centrum, n.o., Levoča 35581441 Prac. zošity náboženstvo 20,85 24.8.2020 Ob.č. 9/20  
  79/2020 Aitec, s.r.o., Bratislava 43829171 Učebnice prírodoveda, matematika 276,98 28.8.2020 ob.č. 7/20  
  80/2020 Taktik vydavateľstvo, s.r.o., Košice  45258767 Učebnice slov.jazyk,prvouka 30,00 24.8.2020    
  81/2020 Elekroservis, Valtim, Michalovce 17303010 Oprava sporák v ŠJ 176,40 31.8.2020 ob.č. 13/20  
  82/2020 Verejná informačná služba, s.r.o., Liptovský Mikuláš 36006912 Software pre šk. jedáleň, servis 236,40 31.8.2020 Zm.č. 2/2020   
  83/2020 Slovenská komora exekútorov, Bratislava 35659718 Odmena za výpis z registra exekúcií 6,60 31.8.2020

ob.č. 14/20

 
  84/2020 Distribučná agentúra AD REM, Bratislava 11782889 učebnice, PZ ANJ 247,45 3.9.2020 ob.č. 15/20  
  85/2020 ITS s.r.o., Snina 51944871 Toner  34,90 3.9.2020 ob.č. 16/20  
  86/2020 Indícia, s.r.o., Bratislava 50206621 Učebnice informatika  99,00 4.9.2020 ob.č.8/20  
  87/2020 GDPR Slovakia s.r.o., Michalovce 51776901 Zodpovedná osoba GDPR 22,00 4.9.2020    
  88/2020 Taktik vydavateľstvo, s.r.o., Košice 45258767 Učebnice hravá technika  218,50 4.9.2020 ob.č. 18/20  
  89/2020 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 35763469 Telekomunikačné služby PL ŠJ 30,59 9.9.2020    
  90/2020 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 35763469 Telekomunikačné služby PL ZŠ 31,18 9.9.2020    
  91/2020 Východoslovenská energetika, a.s., Košice 44483767 Elektrina ZŠ, 350 kWh, 8/2020 100,36 9.9.2020    
  92/2020 Východoslovenská energetika, a.s., Košice 44483767 Elektrina TV, 12 kWh, 8/2020 23,86 9.9.2020    
  93/2020 Východoslovenská energetika, a.s., Košice 44483767 Elektrina ŠJ, 88 kWh, 8/2020 50,62 9.9.2020    
  94/2020 ŠEVT, a.s., B. Bystrica 31331131 Školské tlačivá  206,22 14.9.2020 1/20  
  95/2020 KOMJAK,A. Jakubov, Košarovce 35459999 Čistenie a prehliadka komínov 105,00 14.92020 20/20  
  96/2020 Stavmont,Slovakia, s.r.o., Vranov nad Topľou 31709281 Ochr. jednorázové rúška 84,00 17.9.2020 21/20  
  97/2020 Libera Terra, s.r.o., Bratislava 35927097

Sprievodca učiteľa  MAT

10,80 17.9.2020 22/20  
  98/2020 NItech s.r.o, Prešov 36455580 Prac.zošity NAB 97,17 21.9.2020 23/20  
  99/2020 Rusyn shop, s.r.o, Malý Lipník  51323524 CD Rusínske rozprávky  49,19 21.9.2020 24/20  
  100/2020 EXPOL pedagogika, s.r.o., Bratislava 35711302 Chémia učebnica 25,20 24.9.2020

25/20

 
  101/2020 SPN Mladé letá, s.r.o., Bratislava 31333176 učebnice obč. náuka  92,50 24.9.2020 12/20  
  102/2020 ŠEVT, a.s., B. Bystrica

31331131

Šk. tlačivá 9,01 24.9.2020 26/20  
  103/2020 Jozef Merga, Snina 32392788 Pretlakovanie odpadu 170,40 29.9.2020 27/20  
  104/2020 Tomino, Snina 32374232 Škol. potreby pre žiakov v HN  83,00 1.10.2020 28/20  
  105/2020 Ing. Huray Peter, Zempl. Hámre 43636373 Služby BOZP a PO  120,00 6.10.2020    
  106/2020 GDPR  Slovakia, s.r.o., Michalovce 51776901 Zodpovedná osoba GDPR 22,00 6.10.2020    
  107/2020 Juvenia -education, n.o., Poprad 37886657 Učebnice ANJ 37,22 8.10.2020 29/20  
  108/2020 DXa, s.r.o., Snina 36455181 Kontrola has. prístrojov 127,92 8.10.2020

30/20

 
  109/2020 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 35763469 Telekomunikačné služby PL ZŠ 31,18 9.10.2020    
  110/2020 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 35763469 Telekomunikačné služby PL Šj 30,59 9.10.2020    
  111/2020 Východoslovenská energetika, a.s., Košice 44483767 Elektrina ŠJ, 1223 kWh 268,52 12.10.2020    
  112/2020 Východoslovenská energetika, a.s., Košice 44483767 Elektrina ZŠ, 793  kWh,  184,52 12.10.2020    
  113/2020 Východoslovenská energetika, a.s., Košice 44483767 Elektrina TV, 12  kWh,  23,86 12.10.2020    
  114/2020 Taktik vydavateľstvo, s.r.o., Košice  45258767 Učebnice hudobníček 50,70 13.10.2020 31/20  
  115/2020 Taktik vydavateľstvo, s.r.o., Košice 45258767 Učebnice hud. výchova 7,10 13.10.2020 32/20  
  116/2020 ŠJ- ZŠ s MŠ Klenová 37873571 Stravovanie zamestnancov 7/2020 264,00 15.10.2020    
  117/2020 Beky, a.s., Snina 36464350 štiepka, 3,73 t 292,56 15.10.2020 Z.č. 3/20  
  118/2020 Katolícke pedagogické a katechetické centrum, Levoča  35581441 učebnice náboženstvo 15,90 16.10.2020 33/20  
  119/2020 Libera terra, s.r.o., Bratislava 35927097 učebnice matematika  25,30 16.10.2020 34/20  
                 
  10/2020 Evidencia faktúr 10/2020 faktúry         
  11/2020 Evidencia faktúr 11/2020 faktúry