– Faktúry 2020 (ZŠsMŠ)

 

číslo fa dodávateľ IČO tovar/služba cena Dátum prijatia    
1/2020 Ing. Peter Huray, Hlavná 428/185, Zemplínske Hámre 43636373 Služby technika BOZP a PO  120,00 10.01.2020    
2/2020 Beky, a.s.,Snina 36464350 Stiepka 3,72 t 291,84 12.1.2020    
3/2020 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Telekomunikačné služby PL SJ 20,58 13.1.2020    
4/2020 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Telekomunikačné služby PL ZS 21,17 13.1.2020    
5/2020 Vychodoslovenská energetika , a.s., Košice 44483767 Elektrina  SJ  /2857 kWh/ 534,14 14.1.2020    
6/2020 Vychodoslovenská energetika , a.s., Košice 44483767 Elektrina  TV / 189 kWh/ 52,48 14.1.2020    
7/2020 Vychodoslovenská energetika , a.s., Košice 44483767 Elektrina  ZS / 1626 kWh/ 320,84 14.1.2020    
8/2020 Beky, a.s., Snina  36464350 Stiepka 3,73 t 292,56 22.1.2020    
9/2020 JUDr. Anna Drugdová, Námestie slobody č. 25, Humenné 42383901 Právne služby – jeden úkon 380,26 24.1.2020    
10/2020 Jurist Dat, Ondavská 8, Bratislava 52829821 Predplatné časopisu škola 25,00 27.1.2020    
11/2020 Beky, a.s., Snina  36464350 Stiepka 3,74 t 293,28 27.1.2020    
12/2020 Beky, a.s., Snina  36464350 Stiepka 3,74 t 293,28 03.2.2020    
13/2020 GDPR Slovakia, s.r.o,  Michalovce 51776901 Výkon funkcie zodpovednej osoby 20,00 03.2.2020    
14/2020 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 35763469 Telekomunikačné služby PL ZŠ 21,17 07.2.2020    
15/2020 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 35763469 Telekomunikačné služby ŠJ  20,58 07.2.2020    
16/2020 Vychodoslovenská energetika , a.s., Košice 44483767 Elektrina ZŠ 1/2020, 1702 kWh 357,20 07.2.2020    
17/2020 Vychodoslovenská energetika , a.s., Košice 44483767 Elektrina TV, 370 kWh 91,19 10.2.2020    
18/2020 Vychodoslovenská energetika , a.s., Košice 44483767 Elektrina ŠJ, 3836 kWh 752,90 10.2.2020    
19/2020 ZMOS, Sninský región 37790064 Spracovanie miezd 1 /2020 259,00 10.2.2020    
20/2020 Beky, a.s., Snina 36464350 Štipeka 3,74 t 293,58 13.2.2020    
21/2020 Ifosoft, s.r.o., Prešov 31666108 Update program PU 2020 71,52 19.2.2020    
22/2020 ŠJ, ZŠ s MŠ Klenová 37873571 Stravovanie zamestnancov 1/2020 400,00 19.2.2020    
23/2020 Beky, a.s., Snina 36464350 Štipeka  t 291,84 25.2.2020    
24/2020 ZMOS, Sninský región 37790064 Spracovanie miezd 1 /2020 259,00 09.3.2020    
25/2020 Vychodoslovenská energetika , a.s., Košice 44483767 Elektrina TV, 192 kWh 27,52 09.3.2020    
26/2020 Vychodoslovenská energetika , a.s., Košice 44483767 Elektrina ŠJ, 3601 kWh , 2/2020  710,04 09.3.2020    
27/2020 Vychodoslovenská energetika , a.s., Košice 44483767 Elektrina ZŠ, 1652 kWh, 2/2020 347,69 09.3.2020    
28/2020 GDPR Slovakia, s.r.o,  Michalovce 51776901 Výkon funkcie zodpovednej osoby  22,00 09.3.2020    
29/2020 Slovak Telekom, Bratislava 35763469 Telekomunikačné služby  ZŠ  21,19 09.3.2020    
30/2020 Slovak Telekom, Bratislava 35763469 Telekomunikačné služby  ŠJ 20,60 09.3.2020    
31/2020 Beky, a.s., Snina 36464350 Štiepka 3,72 t 291,84 09.3.2020    
32/2020 Beky, a.s., Snina 36464350 Štiepka 3,74 t 293,28 23.3.2020    
33/2020 ŠJ- ZŠ s MŠ Klenová 37873571 Stravovanie zamestnancov  307,20 23.3.2020    
34/2020 Tomino, Snina 32374232 Učebné pomôcky HN 83,00 23.3.2020    
35/2020 Beky, a.s., Snina 36464350 Štiepka 3,72 t 291,84 31.3.2020    
36/2020 ZMOS Sninský región 37790064 Spracovanie miezd 259,00 6.4.2020    
37/2020 GDPR Slovakia s.r.o., Michalovce 51776901 Výkon funkcie zodpovednej osoby  22,00 8.4.2020    
38/2020 Ing. Huray P. technik PO,Z. Hámre 43636373 Služby technika PO a BOZP 1-3/2020 120,00 8.4.2020    
39/2020 Slovak Telekom, Bratislava 35763469 Telekomunikačné služby ZŠ 21,18 9.4.2020    
40/2020 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 35763469 Telekomunikačné služby ŠJ  20,59 9.4.2020    
41/2020 Východoslovenská energetika , a.s., Košice 44483767 Elektrina ZŠ 3/2020, 1106 kWh 243,97 23.4.2020    
42/2020 Východoslovenská energetika , a.s., Košice 44483767 Elektrina ŠJ 3/2020, 2299 kWh 462,85 23.4.2020    
43/2020 Východoslovenská energetika , a.s., Košice 44483767 Elektrina TV 3/2020, 121 kWh 43,62 23.4.2020