– Zmluvy 2021 (ZŠsMŠ)
  Dodávateľ Predmet zmluvy   Zverejnená dňa
1/2021 Ifosoft, v.o.s., Sabinovská 36, Prešov Zmluva o dielo, mzdová agenda   18.1.2021
2/2021 Vychodoslovenská energetika, a.s, Mlynská 31, Košice Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny   28.4.2021
3/2021 Beky, a.s., Snina Zmluva o dodávke štiepky    20.09.2021