– Zmluvy 2021 (ZŠsMŠ)
  Dodávateľ Predmet zmluvy   Zverejnená dňa