– Zmluvy 2023 (ZŠ s MŠ)
Čislo zmluvy Dodávateľ/IČO Predmet Dátum Poznámka
1 2023 NIVAM, Ševčenkova 11, Bratislava Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít  28.8.2023  
2 2023 Beky, a.s.,Snina Zmluva o dodávkach a odberoch tovaru  19.9.2023  
         
4 2023 Lekos, s.r.o, Michalovce Zmluva o poskytovaní elektronických kom služieb  14.12.2023