– Zmluvy 2023 (ZŠ s MŠ)
Čislo zmluvy Dodávateľ/IČO Predmet Dátum Poznámka