– Faktúry 2023 (Ocú),2024

Faktúry za 1/2023, zverejnené dňa 1.2.2023, zoznam 

Faktúry za 2/2023, zverejnené dňa 1.3.2023, zoznam

Faktúry za 3/2023, zverejnené dňa 1.4.2023, zoznam  

Faktúry za 4 2023, zverejnené dňa 2.5.2023, zoznam 

Faktúry za 5/2023, zverejnené dňa 1.6.2023, zoznam 

Faktúry za 6/2023, zverejnené dňa 1.7.2023, zoznam 

Faktúry za 7/2023, zverejnené 01.08.2023, zoznam 

Faktúry za 8/2023, zvrejnené dňa 1.9.2023, zoznam

Faktúry za 9 /2023, zverejnené dňa 1.10.2023, zoznam

Faktúry za 10/2023, zverejnené dňa, 2.11.2023, zoznam 

Faktúry za 11/2023, zverejnené dňa, 1.12.2023, zoznam 

Faktúry za 12/2023, zverejnení dňa, 2.1.2024, zoznam 

 

 

Faktúry za 1 2024, zverejnené dňa 1.2.2024, zoznam