– Faktúry 2023 (Ocú)

Faktúry za 1/2023, zverejnené dňa 1.2.2023, zoznam 

Faktúry za 2/2023, zverejnené dňa 1.3.2023, zoznam