– Faktúry 2023 (Ocú)

Faktúry za 1/2023, zverejnené dňa 1.2.2023, zoznam 

Faktúry za 2/2023, zverejnené dňa 1.3.2023, zoznam

Faktúry za 3/2023, zverejnené dňa 1.4.2023, zoznam  

Faktúry za 4 2023, zverejnené dňa 2.5.2023, zoznam 

Faktúry za 5/2023, zverejnené dňa 1.6.2023, zoznam 

Faktúry za 6/2023, zverejnené dňa 1.7.2023, zoznam 

Faktúry za 7/2023, zverejnené 01.08.2023, zoznam 

Faktúry za 8/2023, zvrejnené dňa 1.9.2023, zoznam