– Faktúry 2024 (Ocú)

Faktúry za 12/2023, zverejnení dňa, 2.1.2024, zoznam 
Faktúry za 1 2024, zverejnené dňa 1.2.2024, zoznam 

Faktúry za 2/2024, zverejnené dňa 1.3.2024, zoznam

Faktúry za 3 2024, zverejnené dňa 2.4.2024, zoznam