– Zmluvy 2020 (ZŠsMŠ)
Por. č. Dodávateľ ičo Druh zmluvy Zmluva Dátum zverejnenia Dátum podpisu
1 GDPR Slovakia, s.r.o., A. Bernoláka 2, Michaloce  517769901 Dodatok k zmluve o dielo, výkon funkcie zodpovednej osoby   23.1.2020  
2 Verejná informačná služba, s.r.o., Liptovský Mikuláš 36006912 Zmluva o poskytovaní licencií /ŠJ/ Zmluva 31.08.2020  
3 Beky, a.s., Podrybnícka 1, 069 01  Snina 36464350 Zmluva o dodávkach tovaru /štiepka/ Zmluva 04.9.2020 02.09.2020
4 Ifosoft, s.r.o. Sabinovská 36, Prešov  31666108 Zmluva o dielo Zmluva 18.11.2020 16.11.2020
             
  2021          
1/2021 Ifosoft, s.r.o. Sabinovská 36, Prešov  31666108 Zmluva o dielo  Zmluva  19.01.2021 19.01.2021