– Zmluvy 2022 (OcÚ)
Číslo zmluvy Dodávateľ/odberateľ IČO Zmluva- predmet zmluvy Dátum zverejnenia Poznámky 
           
2/2022 Fond na podprou kultúry národnostných menšín  5104975 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-33100994 15.02.2022  
3/2022 Fond na podprou kultúry národnostných menšín  5104975 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí fin prostriedkov č.21-331-0094 28.2.2022  
4/2022 Matúš Kimák, SNP 39, 066 01 Humenné   Zmluva o dielo  28.2.2022 22.02.2022
5/2022 Alžbeta Stehlíková, V Domkách 460,  Střibro, PSČ 349 01   Kúpna zmluva 22.3.2022 22.2.2022
6/2022 Poddukelský umelecký ľudový súbor, Nám. legionár 6, Prešov  42080649 Zmluva o odohraní umeleckého predstavenia  2.5.2022  
7/2022 Dobrovoľná požiarna ochrana SR,Kutuzovova 17, Bratislava 00177474 Zmluva č. 1422390 12.05.2022  
8/2022 Športový klub Klenová, Klenová 13 36161152 Zmulva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 24.5.2022