– Zmluvy 2022 (OcÚ)
Číslo zmluvy Dodávateľ/odberateľ IČO Zmluva- predmet zmluvy Dátum zverejnenia Poznámky 
           
2/2022 Fond na podprou kultúry národnostných menšín  5104975 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-33100994 15.02.2022  
3/2022 Fond na podprou kultúry národnostných menšín  5104975 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí fin prostriedkov č.21-331-0094 28.2.2022  
4/2022 Matúš Kimák, SNP 39, 066 01 Humenné   Zmluva o dielo  28.2.2022 22.02.2022
5/2022 Alžbeta Stehlíková, V Domkách 460,  Střibro, PSČ 349 01   Kúpna zmluva 22.3.2022 22.2.2022
6/2022 Poddukelský umelecký ľudový súbor, Nám. legionár 6, Prešov  42080649 Zmluva o odohraní umeleckého predstavenia  2.5.2022  
7/2022 Dobrovoľná požiarna ochrana SR,Kutuzovova 17, Bratislava 00177474 Zmluva č. 1422390 12.05.2022  
8/2022 Športový klub Klenová, Klenová 13 36161152 Zmulva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 24.5.2022  
8/1/2022 Slovenský futbalový zväz, Tomášikova 30C, Bratislava 006887308 Zmluva o spolupráci a financovaní realizácie dobudovania amatérskej futb. infraštruktúry projektu Eurá z eura 30.05.2022

partner:

ŠK Klenová, Klenová 13,IČO: 36161152

9/2022 Športový klub Klenová, Klenová 13 36161152 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce  12.7.2022  
10/2022 Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov  37870475 Zmluva č. 444/2022/OPR o poskytnutí dotácie  22.7.2022  
11/2022 Fúra, s.r.o. , SNP 77, 044 42 Rozhanovce 36211451 Dodatok č. 2/2022 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi 1.8.2022  
12/2022 Športový klub Klenová, Klenová 13 36161152 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce  17.08.2022  
13/2022 3W Slovakia, Melčice  36746045 Licenčná zmluva 09.09.2022  
14/2022 Lekos, Sobrance   Zmluva o pripojení tel.techniky  27.9.2022  
15/2022 Deus, Bratislava 45736359 o Zmluva o prevode výpočtovej techniky 19.12.2022  
16/2022 Pomáhaj a chráň, Humenné 51044587 Rámcová zmluva na odchyt a umiestnenie psov 25.11.2022  
17/2022 Fúra, s.r.o. ROzhanovce 36211451 DOdatok č. 1/2023 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi  22.12.2022  
2023          
           
1/2023 Zuzana Mandriková,Klenová č. 65    Nájomná zmluva 29.12.2022