– Zmluvy 2023 (OcÚ)
Čislo zmluvy Dodávateľ/IČO Predmet Dátum Poznámka
1/2023 Zuzana Mandriková, Klenová 65 Nájomná zmluva 2.1.2023  
2/2023 Fúra, s.r.o., Rozhanovce, 36211451 PRíLOHA K zmluve  22.2.2023  
3/2023 Naur-Pack, a.s., Bajkalská 25, 82101 Bratislava Dodatok č. 5  13.03.2023  
4/2023 Športový klub Klenová  Zmluva o poskytnutí fin. dotácie z rozpočtu obce Klenová 24.04.2023  
5/2023 Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Bratislava Zmluva č. 1423417 7.5.2023  
6/2023 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Humenné Dohoda č.23/35/054/259 o poskytnutí FP na podporu vytvárania prac. miest 27.03.2023  
7/2023 Úrad práce, soc. veci a rodiny , Humenné Dohoda č.23/35/054/184 o zabezpečení podmienok na vykonávanie aktivácie a zaškolenia 21.2.2023  
8/2023 Športový klub Klenová Zmluva o poskytnutí fin. dotácie z rozpočtu obce Klenová 22.8.2023  
9/2023 Úrad práce, soc. veci a rodiny, Humenné Dohoda č. 23/35/054/753 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb  23.8.2023  
10/2023 Ministerstvo vnútra SR, Bratislava Zmluva o výpožičke súprava povodňovej záchrannej služby  23.8.2023  
11/2023 Mediinvest Consulting. s.r.o., Veľký Šariš Zmluva o dielo  21.9.2023  
12/2023 Komunálna poisťovňa, a.s. 811 05 Bratislava Poistná zmluva – úrazové poistenie  21.9.2023