– Zmluvy 2023 (OcÚ)
Čislo zmluvy Dodávateľ/IČO Predmet Dátum Poznámka
1/2023 Zuzana Mandriková, Klenová 65 Nájomná zmluva 2.1.2023  
2/2023 Fúra, s.r.o., Rozhanovce, 36211451 PRíLOHA K zmluve  22.2.2023  
3/2023 Naur-Pack, a.s., Bajkalská 25, 82101 Bratislava Dodatok č. 5  13.03.2023  
4/2023 Športový klub Klenová  Zmluva o poskytnutí fin. dotácie z rozpočtu obce Klenová 24.04.2023  
5/2023 Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Bratislava Zmluva č. 1423417 7.5.2023  
6/2023 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Humenné Dohoda č.23/35/054/259 o poskytnutí FP na podporu vytvárania prac. miest 27.03.2023  
7/2023 Úrad práce, soc. veci a rodiny , Humenné Dohoda č.23/35/054/184 o zabezpečení podmienok na vykonávanie aktivácie a zaškolenia 21.2.2023  
8/2023 Športový klub Klenová Zmluva o poskytnutí fin. dotácie z rozpočtu obce Klenová 22.8.2023  
9/2023 Úrad práce, soc. veci a rodiny, Humenné Dohoda č. 23/35/054/753 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb  23.8.2023  
10/2023 Ministerstvo vnútra SR, Bratislava Zmluva o výpožičke súprava povodňovej záchrannej služby  23.8.2023  
11/2023 Mediinvest Consulting. s.r.o., Veľký Šariš Zmluva o dielo  21.9.2023  
12/2023 Komunálna poisťovňa, a.s. 811 05 Bratislava Poistná zmluva – úrazové poistenie  21.9.2023  
13/2023 Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72  Bratislava Darovacia zmluva č. p. KRHZ-PO-VO-281-066/2023 28.9.2023  
14/2023 KG-STAV, Perečínska 2849/1141, Snina  Zmluva o dielo o dodávke stavebnej činnosti  05.10.2023  
15/2023 Ing. Anna Mamajová, Humenné Zmluva o poskytovaní audítorských služieb  12.10.2023  
16/2023 KG-STAV, Perečínska 2849/1141, Snina  Dodatok č.1 k zmluve o dielo prístupový chodník na cintorín  19.10.2023  
17/2023 Lekos, s.r.o,  Štefana Kukuru 154/14, Michalovce Zmluva o sprístupnení komplexných elektron. služieb 23.10.2023  
18/2023 Viktor VAjda, Partizánska 322, Belá nad Cir. Zmluva o dielo – oprava komínov bytovka  10.11.2023  
19/2023 Fúra, s.r.o., Rozhanovce, 36211451 Dodatok č. 1 /2024  16.11.2023  
20/2023 Športový klub Klenová  Zmluva o poskytnutí dotácie  16.11.2023