– Zmluvy 2023 (OcÚ)
Čislo zmluvy Dodávateľ/IČO Predmet Dátum Poznámka
1/2023 Zuzana Mandriková, Klenová 65 Nájomná zmluva 2.1.2023  
2/2023 Fúra, s.r.o., Rozhanovce, 36211451 PRíLOHA K zmluve  22.2.2023  
3/2023 Naur-Pack, a.s., Bajkalská 25, 82101 Bratislava Dodatok č. 5  13.03.2023