Vitajte v dedinke Klenová

Klenová je dedinka v okrese Snina nachádzajúca sa päť kilometrov od štátnej hranice s Ukrajinou. Leží v strednej časti doliny potoka Ubľanka v nadmorskej výške okolo 255 m. Klenovú založil šoltýs s valašskými usadlíkmi v období od polovice 14. storočia do prelomu 15. a 16. storočia na územnom majetku humenského panstva. Najstarší doklad o Klenovej pochádza z roku 1548. Jej zemepánmi boli šľachtici Drugethovci. Pred rokom 1604 v dedine postavili drevený pravoslávny kostol. V roku 1600 mala dedina do 40 poddanských domov, jeden - dva domy šoltýsov, faru a kostol.Vtedy bola Klenová veľkou dedinou. V 17. a začiatkom 18. storočia poddaných ubúdalo. V roku 1720 tam hospodárilo 17 poddanských domácností. K dedine patril aj vodný mlyn.
Neskôr obyvateľov výrazne pribúdalo. V roku 1828 bolo už 97 domov a 732 obyvateľov. Pravoslávny kostol pochádza z roku 1805. Je typickou rusínskou obcou severovýchodného Slovenska. V obci prevažuje pravoslávne náboženstvo, ale žijú tam aj gréckokatolícki veriaci.

Otváracie hodiny Obecného Úradu

Pondelok:7.30 - 15.30
Utorok:7.30 - 15.30
Streda:7.30 - 15.30
Štvrtok:7.30 - 15.30
Piatok:7.30 - 15.30
Obedňajšia prestávka12.00 - 12.30

AKTUALITY

Rokovanie OZ

Rokovanie OZ

 

» čítaj viac
Pozvánka na OZ

Pozvánka 

» čítaj viac
Kalendár vývozu odpadu z domácnosti na rok 2021

Kalendár 

» čítaj viac
Verejná vyhláška – výzva na vykonanie výrubu – okliesnenia stromov a iných porastov v rámci ochranného pásma elektrických vedeni VN/VVN v prevádzke VSD a.s.

Vyhláška 

» čítaj viac
Usmernenie vedúceho hygienika MV SR k dodržiavaniu opatrení v súvislosti s ochorením COVIS19 – 6. aktualizácia

Usmernenie

» čítaj viac
Informácia o kompostovaní biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu

Informácia

» čítaj viac
Informatívny harmonogram testovania obyvateľov obce Klenová a Ruská Volová dňa7.11.-8.11.2020

Harmonogram

» čítaj viac
Harmonogram celoplošného testovania v obci Klenová

Harmonogram

» čítaj viac
Africký mor ošípaných – registrácia

Upozornenie 

» čítaj viac
Opatrenie ÚVZ SR č.6911/2020 pri ohrození verejného zdravia – zamestnávateľ

 Opatrenie č. 6911/2020

» čítaj viac