Vitajte v dedinke Klenová

Klenová je dedinka v okrese Snina nachádzajúca sa päť kilometrov od štátnej hranice s Ukrajinou. Leží v strednej časti doliny potoka Ubľanka v nadmorskej výške okolo 255 m. Klenovú založil šoltýs s valašskými usadlíkmi v období od polovice 14. storočia do prelomu 15. a 16. storočia na územnom majetku humenského panstva. Najstarší doklad o Klenovej pochádza z roku 1548. Jej zemepánmi boli šľachtici Drugethovci. Pred rokom 1604 v dedine postavili drevený pravoslávny kostol. V roku 1600 mala dedina do 40 poddanských domov, jeden - dva domy šoltýsov, faru a kostol.Vtedy bola Klenová veľkou dedinou. V 17. a začiatkom 18. storočia poddaných ubúdalo. V roku 1720 tam hospodárilo 17 poddanských domácností. K dedine patril aj vodný mlyn.
Neskôr obyvateľov výrazne pribúdalo. V roku 1828 bolo už 97 domov a 732 obyvateľov. Pravoslávny kostol pochádza z roku 1805. Je typickou rusínskou obcou severovýchodného Slovenska. V obci prevažuje pravoslávne náboženstvo, ale žijú tam aj gréckokatolícki veriaci.

Otváracie hodiny Obecného Úradu

Pondelok:7.30 - 15.30
Utorok:7.30 - 15.30
Streda:7.30 - 15.30
Štvrtok:7.30 - 15.30
Piatok:7.30 - 15.30
Obedňajšia prestávka12.00 - 12.30

AKTUALITY

Harmonogram zberu komunálneho odpadu 2022

Harmonogram

» čítaj viac
Pozvánka na OZ 16.12.2021

http://www.obecklenova.sk/wp-content/uploads/2021/12/Pozvanka-na-OZ-16.12.2021.pdf

» čítaj viac
Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

http://www.obecklenova.sk/wp-content/uploads/2021/10/Oznamenie-o-zacati-konania-vo-vedi-vydania-suhlasu-na-vyrub-drevin.pdf

» čítaj viac
Pozvánka na OZ dňa 14.10.2021

Pozvánka 

» čítaj viac
Pošta Klenová- oznam zmena hodín pre verejnosť

Oznam 

S účinnosťou od 01.09.2021 bude na Pošte Klenová realizovaná zmena hodín pre verejnosť :

Pondelok – piatok:  7:45 – 10:45 hod,  14.00 – 15.00 hod 

» čítaj viac
Výzva na predkladanie ponúk – „Výmena strešného plášťa na KD Klenová“

Výzva

Zadanie 

Vyhlásenie KS

Pohľady

» čítaj viac
Informácie k dotáciám na stravu

Informácie 

Čestné prehlásenie 

» čítaj viac
Oznámenie o plánovanom výrube drevín /krovitých porastov/

Oznámenie

» čítaj viac
Harmonogram testovania 8.5.9.5.2021

Harmonogram 

» čítaj viac
Zoznam odberných miest od 1.5.-2.5.2021

Zoznam 

» čítaj viac