Vitajte v dedinke Klenová

Klenová je dedinka v okrese Snina nachádzajúca sa päť kilometrov od štátnej hranice s Ukrajinou. Leží v strednej časti doliny potoka Ubľanka v nadmorskej výške okolo 255 m. Klenovú založil šoltýs s valašskými usadlíkmi v období od polovice 14. storočia do prelomu 15. a 16. storočia na územnom majetku humenského panstva. Najstarší doklad o Klenovej pochádza z roku 1548. Jej zemepánmi boli šľachtici Drugethovci. Pred rokom 1604 v dedine postavili drevený pravoslávny kostol. V roku 1600 mala dedina do 40 poddanských domov, jeden - dva domy šoltýsov, faru a kostol.Vtedy bola Klenová veľkou dedinou. V 17. a začiatkom 18. storočia poddaných ubúdalo. V roku 1720 tam hospodárilo 17 poddanských domácností. K dedine patril aj vodný mlyn.
Neskôr obyvateľov výrazne pribúdalo. V roku 1828 bolo už 97 domov a 732 obyvateľov. Pravoslávny kostol pochádza z roku 1805. Je typickou rusínskou obcou severovýchodného Slovenska. V obci prevažuje pravoslávne náboženstvo, ale žijú tam aj gréckokatolícki veriaci.

Otváracie hodiny Obecného Úradu

Pondelok:7.30 - 15.30
Utorok:7.30 - 15.30
Streda:7.30 - 15.30
Štvrtok:7.30 - 15.30
Piatok:7.30 - 15.30
Obedňajšia prestávka12.00 - 12.30

AKTUALITY

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín k.ú. Kalná Roztoka

Oznámenie o začatí konania 

» čítaj viac
Pozvánka na obecné zastupiteľstvo

Pozvánka na OZ dňa 10.10.2019

» čítaj viac
Rozhodnutie na výrub drevín

Rozhodnutie 

» čítaj viac
Výzva na predloženie cenovej ponuky “Stavebné úpravy kultúrneho domu-parc.CKN262/4

Výzva 

Technická správa 

Výkaz výmer 

Zadanie architektonicko – stavebné riešenie

Zadanie 

» čítaj viac
Pozvánka na OZ dňa 28.8.2019

Pozvánka 

» čítaj viac
Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

Oznámenie 

» čítaj viac
Pozvánka na verejné stretnutie s občanmi obce

Pozvánka

» čítaj viac
Výzva na predloženie cenovej ponuky spevnené plochy pred KD

Výzva

» čítaj viac
Pozvánka na OZ 22.5.2019

Pozvánka

» čítaj viac
Pozvánka na OZ dňa 22.5.2019

Pozvánka

» čítaj viac